Ubój rytualny w prawie administracyjnym - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Ubój rytualny w prawie administracyjnym

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Tytuł: Ubój rytualny w prawie administracyjnym

Autor: Rudy Michał, Rudy Andrzej, Mazur Paweł

Stron: 56

Rok: 2012

Oprawa: Miękka

ISBN: 978-83-937966-0-1

Opracowana przez prawników, naukowców i praktyków, monografia wpisała się w atmosferę sporów polityczno-światopoglądowych jakie rozgorzały
w związku z uznaniem przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczne z ustawą zasadniczą rozporządzenia dopuszczającego wykonywanie uboju
rytualnego i nieskuteczną próbą wprowadzenia tego rodzaju zabijania zwierząt poprzez zmianę ustawy o ochronie zwierząt. Nie jest ona
jednak przejawem koniunkturalizmu autorów, bowiem tematyką tą zajmują się od 2010 r., kiedy to w „Życiu Weterynaryjnym” ukazał się cykl
ich artykułów. Książka systematyzuje wiedzę o uboju rytualnym ukazując jego aspekty prawne w kontekście religijnym i to również w ujęciu
historycznym uwzględniając przedwojenne doświadczenia kampanii zmierzającej do wprowadzenia ustawowego zakazu uboju rytualnego, którą
przerwał wybuch II wojny światowej. Szczególnie wartościowa jest obiektywna ocena obecnego stanu prawnego przeprowadzona pod kątem
równoległego obowiązywania norm prawa europejskiego zapewniającego prawo do wolności myśli, sumienia i religii, które obejmuje również
praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach.