Transformacje miasto-wieś wieś-miasto - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Transformacje miasto-wieś wieś-miasto

  • Dostępność: Produkt dostępny
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Tytuł: Transformacje miasto-wieś wieś-miasto

Autor: Borcz Zuzanna, Niedźwiecka-Filipiak Irena, Zaniewska Hanka

Stron: 136

Rok: 2009

Oprawa: Miękka

ISBN: 978-83-60574-84-3

W pracy podjęto próbę ukazania transformacji jednostek niższych szczebli hierarchii sieci osadniczej - wsi i małych miasteczek, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki miast zdegradowanych do rangi wsi. Istotne jest zachowanie charakterystycznych cech urbanistycznych miejscowości pomimo utraty ich miejsca w hierarchii sieci osadniczej jako miast. Wybór terenu i czasokres badań pozwoliły na wyłonienie pewnych grup miejscowości i zróżnicowania ich pod kątem historii, układów przestrzennych i możliwości rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono problemom utrzymania tożsamości badanych miejscowości i poznania ich wnętrz urbanistycznych. Dawne miasteczka, bez względu na ich obecną sytuację administracyjną, w większości zachowały pierwotny układ urbanistyczny stanowiący o rodowodzie miejskim i przyczyniają się do wzbogacenia krajobrazu kulturowego.