Tranformacja rzeźby centralnej części Polski w warunkach antropopresji - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Tranformacja rzeźby centralnej części Polski w warunkach antropopresji

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Tranformacja rzeźby centralnej części Polski w warunkach antropopresji

Autor: Twardy Juliusz

Rok: 2008

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 292

ISBN: 9788375251531

W niniejszej pracy poddano analizom występujące w centralnej części Polski Środkowej holoceńskie osady stokowe i eoliczne. Z badań współczesnych procesów stokowych wiadomo, że osiągają one największą dynamikę na stokach ogołoconych przez człowieka z naturalnej szaty roślinnej, zamienionych na pola uprawne. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych w strefie młodoglacjalnej, a także w pasie wyżynnym i na obszarach górskich. W podobny sposób formacje leśne blokują rozwój procesów eolicznych. Na neoholoceńską transformację rzeźby silnie rzutowała więc grupa czynników lokalnych, związanych przede wszystkim z gospodarczą i osadniczą działalnością człowieka.