Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu schizofrenii - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu schizofrenii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: DK MEDIA

Tytuł: Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu schizofrenii

Autor: Tania Lincoln

Wydawca: ARW DK MEDIA POLAND

Ilość stron: 170

Oprawa: miękka

Format: 21,0 x 30,0

Wydanie: 1 (2015)

Wydanie z płyta CD

ISBN: 978-83-938099-8-1

 

Praktyczny podręcznik dla terapeutów z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.

Pierwsza część przedstawia na początku przegląd objawów schizofrenii, klasyfikację, diagnostykę różnicową, 

dane epidemiologiczne i na temat etiologii choroby, wynikibadań naukowych oraz psychologiczne modele

tłumacząc objawy choroby. 

Druga część książki zawiera wyczerpujący i zorientowany na praktykę opis poznawczo-behawioralnych metod interwencyjnych poparty wieloma przykładami. Opiera się on zarówno na publikowanych przez wiodących badaczy tej

dziedziny artykułach i podręcznikach jak również na własnych doświadczeniach klinicznych autorki w przeprowadzaniu  terapii

poznawczo-behawioralnej psychoz. 

Na płycie CD-ROM znajduje się szereg wykazów diagnostycznych i materiałów do celów terapeutycznych.

 

 

Spis treści

Przedmowa

Wprowadzenie 

I. Podstawy teoretyczne

Rozdział 1: Charakterystyka zaburzeń z kręgu schizofrenii

1.2 Diagnoza, zastosowanie diagnozy oraz jej stygmatyzacja 

1.3 Klasyfikacja

1.4 Diagnostyka różnicowa

1.5 Zaburzenia współwystępujące

1.6 Przebieg irokowania

1.7 Epidemiologia 

1.7.1 Rozpowszechnienie schizofrenii

1.7.2 Objawy psychozopodobne w normalnym społeczeństwie

Rozdział 2: Etiologia 

2.1 Czynniki ryzyka

2.1.1 Genetyczne czynniki ryzyka

2.1.2 Czynniki ryzyka przed- i okołoporodowe

2.1.3 Zaburzenia w rozwoju i czynności mózgu

2.1.4 Krytyczne wydarzenia życiowe 

2.1.5 Traumy z dzieciństwa

2.1.6 Stresory w życiu codziennym

2.2 Aspekty neurochemiczne i neurofarmakologiczne

2.3 Modele podatności na stres

2.4 Modele poznawczo-behawioralne powstawania choroby

2.4.1 Psychologiczne badania podstawowe urojeń

2.4.2 Poznawcze modele powstawania urojeń

2.4.3 Badania psychologiczne nad powstawaniem halucynacji

2.4.4 Modele poznawcze rozwoju halucynacji

2.4.5 Badania psychologiczne nad powstawaniem objawów negatywnych

Rozdział 3: Postępowanie diagnostyczne 

3.1 Cele diagnostyki

3.2 Postępowanie diagnostyczne

3.2.1 Narzędzia do sporządzania diagnozy

3.2.2 Narzędzia do oceny objawów

3.2.3 Metody oceny deficytów neuropsychologicznych

3.2.4 Narzędzia do oceny dysfunkcyjnych przekonań poznawczych

3.2.5 Narzędzia do oceny zmian w trakcie terapii poznawczo-behawioralnej

4: Przegląd metod leczenia

4.1 Klasyfikacja metod leczenia 54

4.2 Podejście farmakologiczne

4.3 Podejście psychoterapeutyczne

4.3.1 Interwencje rodzinne

4.3.2 Psychoedukacja

4.3.3 Trening umiejętności

4.3.4 Treningi poznawcze 

4.3.5 Programy szkoleniowe w celu zmniejszenia typowych dla schizofrenii 

Rozdział 5: Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu schizofrenii

5.1 Co to jest terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu schizofrenii?

5.2 Rozwój terapii poznawczo-behawioralnej

5.3 Dotychczasowy stan badań

II. Terapia

Rozdział 6: Warunki ramowe

6.1 Grupa docelowa

6.2 Struktura i organizacja terapii

6.3 Ustalenia i formalności

6.4 Wkomponowanie terapii w inne usługi lecznicze

6.5 Wymagania umożliwiające prowadzenie terapii

6.6 Kształtowanie się relacji

Rozdział 7: Wprowadzenie, wyjaśnienie celów, diagnostyka

i opracowanie modeli poznawczych 

7.1 Wprowadzenie

7.2 Wyjaśnienie celów i oczekiwań 

7.3 Identyfikacja problemu i diagnostyka

7.3.1 Cele diagnostyki

7.3.2 Postawa terapeutyczna podczas etapu diagnostycznego

7.3.3 Wprowadzenie do fazy diagnostycznej 

7.3.4 Sporządzenie diagnozy

7.3.5 Zrozumienie istotnych objawów

7.3.6 Ocena rozwoju objawów

7.3.7 Ocena deficytów neuropsychologicznych

7.3.8 Ocena zrozumienia problemu

7.4 Opracowanie modelu objaśniającego

7.5 Cele pochodzące z modelu

Rozdział 8: Praca z halucynacjami

8.1 Zmniejszenie poczucia odmienności

8.2 Przygotowanie interwencji

8.3 Wykorzystanie strategii radzenia

8.4 Zmiana oceny głosów

8.5 Ekspozycja

Rozdział 9: Praca z urojeniami

9.1 Podstawowe wskazówki

9.2 Wykrywanie punktów wyjścia dla urojeń 

9.3 Omówienie mechanizmów kształtowania się przekonań

9.4 Opracowanie modelu

9.5 Wykrywanie konsekwencji rezygnacji z przekonań urojeniowych 

9.6 Restrukturyzacja przekonań urojeniowych 

Rozdział 10: Interwencje dotyczące objawów negatywnych 

10.1 Zmniejszająca poczucie odmienności postawa terapeuty

10.2 Motywowanie i praca nad celami

10.3 Stworzenie indywidualnej analizy problemów

10.4 Opracowanie modeli objaśniających dla utrzymujących się objawów negatywnych

10.5 Przekształcanie dysfunkcyjnych przekonań

10.6 Program aktywności

10.7 Przekazywanie umiejętności

10.8 Zmiana dalszych warunków przyczynowych i utrwalających objawy

Rozdział 11: Praca z dalszymi objawami obciążającymi

11.1 Zachowania impulsywne i samobójcze

11.2 Dezorganizacja mowy

11.3 Deficyty poznawcze

11.4 Lęk

Rozdział 12: Przekształcanie podstawowych założeń dysfunkcyjnych

12.1 Opracowanie podstawowych założeń dysfunkcyjnych

12.2 Zmiana założeń dysfunkcyjnych

12.2.1 Cechy szczególne pacjentów ze schizofrenią 

12.2.2 Werbalna weryfikacja założeń

12.2.3 Testowanie rzeczywistości

12.2.4 Opracowanie następstw sposobów postrzegania

12.2.5 Ugruntowanie zmienionych sposobów postrzegania 

Rozdział 13: Zapobieganie nawrotom

13.1 Omówienie diagnozy choroby psychicznej

13.2 Przygotowanie do nawrotów 

13.3 Rozpoznawanie nawrotów 

13.3.1 Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych

13.3.2 Rozpoznawanie nawracających objawów

13.4 Postępowanie z sygnałami ostrzegawczymi i objawami

13.4.1 Strategie poznawcze

13.4.2 Postępowanie z czynnikami stresogennymi

13.4.4 Plan kryzysowy

Rozdział 14 Wyjaśnienie celów i zakończenie