Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania (dodruk 2012) - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania (dodruk 2012)

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: GWP

Tytuł: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania (dodruk 2012)
Autor: Suchowierska M., Ostaszewski P., Bąbel P.
Stron:
ISBN: 9788374893862
Rok: 2012

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka na temat terapii behawioralnej dzieci z autyzmem! Autyzm jest jednym z najpoważniejszych i najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. Z niemal 100 rodzajów oferowanych terapii do najefektywniejszych należy stosowana analiza zachowania. Jej skuteczność potwierdza 50 lat badań naukowych i doświadczeń praktycznych. Autorzy omawiają zagadnienia teoretyczne dotyczące autyzmu i stosowanej analizy zachowania, podstawowe założenia radykalnego behawioryzmu, oceny behawioralnej i pomiaru zachowań. Opisują także metody nauczania osób z autyzmem i rozwijania u nich pożądanych zachowań. Podają wiele zaleceń praktycznych dotyczących korzystania ze strategii proaktywnych w pracy z dziećmi z autyzmem, motywowania ich do nauki, treningu różnicowania i redukowania zachowań niepożądanych.