Teologia w kategoriach geometryczno-matematycznych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Teologia w kategoriach geometryczno-matematycznych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Bernardinum

Tytuł: Teologia w kategoriach geometryczno-matematycznych

Autor: Drączkowski Franciszek

Rok: 2003

Format: 14.5x20.5cm

Stron: 136

ISBN: 8373800956

Współczesna kultura i cywilizacja, zdominowana przez komputery i telewizję, coraz powszechniej komunikuje swe treści i uzasadnienia merytoryczne za pomocą ujęć i przedstawień wizualnych. Nie pozostaje to bez wpływu na mentalność dzisiejszego człowieka, który na każdym odcinku życia, w tym również w dziedzinie nauki i kultury, oczekuje przedstawień ikonograficznych. Przekaz werbalny, którym posługuje się tradycyjna teologia, zatraca stopniowo swój walor powszechności. W związku z tym, wprowadzenie do teologii przedstawień ",graficzno-geometrycznych", wydaje się być palącym postulatem chwili.
Celem publikacji ks. Franciszka Drączkowskiego jest przede wszystkim wykazanie, że teologia posiada swą własną, wewnętrznie spójną strukturę, którą można ukazać i zobrazować w kategoriach geometryczno-matematycznych. Dzięki tym kategoriom teologia uzyskuje urealnienie i ukonkretnienie poszczególnych prawd i twierdzeń, związanych z rzeczywistością duchową – prawd, tak trudno dostrzegalnych przez współczesnego człowieka.
Wykład ten, oparty na przedstawieniach geometrycznych, posiada w pewnym sensie walor ścisłości matematycznej do tego stopnia, że jest on w stanie skorygować szereg błędów i nieścisłości, występujących w świadomości i podświadomości wielu wierzących. Z tej też racji, do poszczególnych rozdziałów niniejszej pracy, zostały wprowadzone specjalne paragrafy omawiające i ukazujące tę ważną i bodaj niezastąpioną rolę metody ",geometryczno-matematycznej", w wykładzie teologii.
Praca ta zwiastuje zatem narodziny nowej teologii, ujętej i przedstawionej w kategoriach geometryczno-matematycznych.