Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polsce po 1990 roku - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polsce po 1990 roku

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polsce po 1990 roku

Autor: Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta

Rok: 2009

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 136

ISBN: 9788375253085

Celami pracy są: określenie stanu zasobów gruntów i struktury ich własności, analiza czynników kształtujących ceny ziemi w Polsce po 1990 roku oraz ocena przyczyn wzrostu cen w badanym okresie. Jednym z celów stała się również próba stworzenia modelu zmian cen ziemi w zależności od lokalizacji.
W pracy zaprezentowano geograficzne ujęcie problemu, stąd duży nacisk położony został na zróżnicowanie przestrzenne omawianych zjawisk.