Telewizja w edukacji polonistycznej - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Telewizja w edukacji polonistycznej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Tytuł: Telewizja w edukacji polonistycznej

Autor: Rajewicz Danuta

Rok: 2012

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 325

ISBN: 9788376541907

Zadaniem rozprawy jest opis i analiza sposobów funkcjonowania edukacji telewizyjnej w kształceniu polonistycznym w szkole ponadgimanzjalnej oraz próba wskazania obszarów jej możliwej obecności w nauczaniu języka polskiego. Przedmiotem analizy stały się zarówno stanowiska deklarowane w prawie oświatowym i literaturze metodycznej, jak i sposoby realizacji przyjmowanych założeń w podręcznikach szkolnych. Drugim obszarem oglądu stali się wykonawcy tych zadań. Na podstawie badań własnych zweryfikowany został poziom umiejętności licealistów w dekodowaniu programów telewizyjnych oraz stopień przygotowania nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji telewizyjnej. Badania kreślą rzeczywisty obraz potrzeb edukacyjnych młodzieży i kompetencji nauczycieli w zakresie kwalifikacji medialnych. W dalszej kolejności stały się przyczynkiem do zaproponowania własnego programu działań...

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego