Telemedycyna i e-Zdrowie - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Telemedycyna i e-Zdrowie

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wolters Kluwer

Tytuł: Telemedycyna i e-Zdrowie

Autor: Lipowicz Irena, Świerczyński Marek, Szpor Grażyna

Wydanie: 1

Rok: 2019

Format: 14.5x20.5cm

Stron: 355

ISBN: 9788381603225

Celem publikacji jest wyjaśnienie kluczowych problemów prawnych, informatycznych oraz etycznych związanych z informatyzacją w sferze zdrowia i mogących budzić obawy w kontekście poszanowania praw pacjenta oraz odpowiedzialności.
W monografii szczegółowo omówiono transformację cyfrowej opieki zdrowotnej oraz szeroko pojęte e-zdrowie, na które składa się m.in.:
- teleopieka,
- elektroniczna dokumentacja medyczna,
- e-administracja ochrony zdrowia,
- zdalne e-usługi na rzecz pacjenta, czyli telemedycyna,
- praktyki medyczne i publiczne praktyki zdrowotne realizowane przy użyciu urządzeń mobilnych, czyli mobilne zdrowie (w skrócie m-zdrowie).
Autorzy skupili się m.in. na takich zagadnieniach jak:
- charakter prawny usług telemedycznych,
- rola wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej,
- elektroniczna identyfikacja pacjentów i bezpieczeństwo danych,
- telemedycyna jako forma udzielania świadczeń zdrowotnych,
- odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną w związku ze stosowaniem telemedycyny,
- rozwój usług telemedycznych w Polsce.

Stan prawny na 1 lutego 2019