Technologia nawożenia roślin uprawnych Fizjologia plonowania tom 1 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Technologia nawożenia roślin uprawnych Fizjologia plonowania tom 1

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

Tytuł: Technologia nawożenia roślin uprawnych Fizjologia plonowania tom 1

Autor: Grzebisz Witold

Rok: 2011

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 416

ISBN: 9788309010784

Książka „ Technologia nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania” uwzględnia wszystkie te elementy wiedzy i umiejętności, które winien posiadać producent rolny, aby samodzielnie, korzystając z podanych wskazówek, opracować efektywną strategię wykorzystania potencjału plonotwórczego rośliny uprawianej aktualnie w danych warunkach siedliska (polu). W każdym rozdziale przedstawiono m.in. podstawowe aspekty fizjologii plonowania, włącznie ze szczegółowym wskazaniem krytycznych faz (stadiów) formowania plonu, jak i roli składników pokarmowych niezbędnych w tym procesie. Przedstawiono również najważniejsze elementy technologii nawożenia dla omawianych grup roślin uprawnych tak, aby umożliwiły czytelnikowi zrozumienie funkcjonujących mechanizmów i w rezultacie samodzielne opracowanie technologii nawożenia dla uprawianych w gospodarstwie roślin.

Książka składa się z dwóch tomów. Pierwszy dotyczy technologii nawożenia roślin oleistych, okopowych i strączkowych, a drugi – kukurydzy i zbóż.