Technologia nawożenia roślin uprawnych fizjologia plonowania t.2 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Technologia nawożenia roślin uprawnych fizjologia plonowania t.2

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

Tytuł: Technologia nawożenia roślin uprawnych fizjologia plonowania t.2

Autor: Grzebisz Witold

Rok: 2012

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 284

ISBN: 9788309010791

„Technologie nawożenia roślin uprawnych - fizjologia plonowania", to książka, która uwzględnia wszystkie te elementy wiedzy i umiejęt­ności, które winien posiadać producent rolny, aby samodzielnie opracować efektywną strategię wykorzystania potencjału plonotwórczego rośliny uprawianej aktualnie w danych warunkach siedliska (polu). W każdym rozdziale książki przedstawiono m.in. podstawowe aspekty fizjologii plonowania, włącznie ze szczegółowym wskaza­niem krytycznych faz (stadiów) formowania plonu, jak i roli składni­ków pokarmowych niezbędnych w tym procesie. Przedstawiono również najważniejsze elementy technologii nawożenia dla omawia­nych grup roślin uprawnych tak, aby umożliwiły czytelnikowi zrozu­mienie funkcjonujących mechanizmów i w rezultacie samodzielne opracowanie technologii nawożenia.
Książka składa się z dwóch tomów. W pierwszym omówiono techno­logie nawożenia roślin oleistych, okopowych i strączkowych, a w drugim - kukurydzy i zbóż.