Technika chłodnicza - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Technika chłodnicza

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Tytuł: Technika chłodnicza

Autor: Butrymowicz Dariusz, Baj Piotr, Śmierciew Kamil

Rok: 2014

Format: 15.8x24.4

Stron: 560

ISBN: 9788301178444

Nowoczesny poradnik obejmujący podstawowe zagadnienia techniki chłodniczej - istotne ze względu na certyfikację zgodną z obecnym stanem prawnym w tej dziedzinie techniki w Europie. Zawiera także wiele zagadnień uzupełniających, przedstawiających nowe rozwiązania wynikające w dużej mierze z aktualnych wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej.

Poradnik składa się z trzech części:
? część A zawiera niezbędne wiadomości z zakresu termodynamiki oraz budowy i funkcjonowania urządzeń chłodniczych,
? część B jest poświęcona obowiązującym regulacjom prawnym dotyczącym stosowania substancji kontrolowanych oraz F-gazów,
? część C zawiera tabele i wykresy właściwości termodynamicznych czynników chłodniczych najczęściej spotykanych na rynku.
Omówiono w nim również nowe aspekty wykorzystywania naturalnych czynników chłodniczych, które są jedyną alternatywą dla wycofywanych i ograniczanych kolejnymi przepisami syntetycznych czynników chłodniczych. Nie zabrakło też wiadomości czysto praktycznych z zakresu montażu, serwisowania oraz obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje z grupy HFC. Zamieszczono także informacje z zakresu prawidłowego doboru samych urządzeń, jak i ich poszczególnych komponentów.

Poradnik jest skierowany do pracowników firm z branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła, a także właścicieli, serwisantów i operatorów tych urządzeń. Pomocny będzie szczególnie dla osób przystępujących do egzaminu F-gazowego, którego zdanie uprawnia do uzyskania odpowiedniego certyfikatu kwalifikacji, wymaganego przez obowiązujące Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, ujęto w nim także informacje o najnowszej nowelizacji tego Rozporządzenia z 16 kwietnia 2014 r. Przydatny będzie również dla studentów uczelni technicznych.