Szpital psychiatryczny jako instytucja totalna - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Szpital psychiatryczny jako instytucja totalna

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł: Szpital psychiatryczny jako instytucja totalna

Autor: Miller Adam

Rok: 2013

Format: 14.5x20.5cm

Stron: 214

ISBN: 9788323510925

Praca jest przykładem udanego połączenia teorii socjologicznych i badań empirycznych, zainspirowanego Goffmanowską koncepcją instytucji totalnych. Autor do analizy osobistej stosuje metody obserwacji i wywiadu oraz wykorzystuje dane zastane, prowadząc obserwację uczestniczącą przyjmuje rolę społeczną i perspektywę pacjenta. Na pracę składają się: część teoretyczna dotycząca metodologii, rozważania nad instytucjami i organizacjami oraz rekonstrukcja Goffmanowskiej koncepcji instytucji totalnych. Część teoretyczna została uzupełniona interesującą perspektywą historyczną poświęconą genezie i rozwojowi szpitali psychiatrycznych, również w Polsce. Trzon pracy stanowi opisowo-wyjaśniająca teoria szpitala psychiatrycznego wykorzystująca sposób analizy E. Goffmana.