Szpiczak plazmocytowy i inne dyskrazje plazmocytowe - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Szpiczak plazmocytowy i inne dyskrazje plazmocytowe

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: CZELEJ

Tytuł: Szpiczak plazmocytowy i inne dyskrazje plazmocytowe

Autor: Pod redakcją Anny Dmoszyńskiej i Krzysztofa Giannopoulosa

ISBN: 978-83-7563-205-7

Stron: 388

Format: B5

Oprawa: miękka

Rok: 2015

Postęp, jaki obserwujemy w ostatnich dwóch dekadach dotyczący szpiczaka, spowodował diametralną różnicę w podejściu terapeutycznym. „Szpiczak plazmocytowy i inne dyskrazje plazmocytowe” stanowi źródło najnowszej wiedzy, uwzględniające rozwój nauki w tym zakresie.

Autorzy publikacji idą nawet o krok dalej, nakreślając przyszłe kierunki leczenia poprzez omówienie leków, które w najbliższym czasie będą zaaprobowane przez Europejską Agencję Medyczną (EMA). W książce przedstawiono patogenezę szpiczaka i innych gammapatii monoklonalnych w oparciu o zaburzenia cytogenetyczne i molekularne oraz ich wpływ na wybór leczenia, co w sposób przystępny obrazują liczne algorytmy. Dodatkowym wsparciem merytorycznym dla Czytelników jest bogaty materiał ilustracyjny.

Podręcznik został napisany przez zespół autorów złożonych z wybitnych specjalistów omawianych tematów skupionych wokół Polskiej Grupy Szpiczakowej. Publikacja polecana jest zarówno dla hematologów zajmujących się leczeniem szpiczaka, jak i dla specjalistów chorób wewnętrznych. Nowe leki wprowadzone do terapii szpiczaka plazmocytowego nie tylko zwiększyły arsenał dostępnych środków, ale zmieniły także standardy leczenia tej choroby.


Spis treści:

Przedmowa
CZĘŚĆ I. Wstęp

1. Historia zastosowania nowych leków w szpiczaku plazmocytowym
CZĘŚĆ II. Ogólna
2. Morfologia komórki plazmatycznej
3. Immunoglobuliny i diagnostyka laboratoryjna szpiczaka
4. Zmiany cytogenetyczne i molekularne w szpiczaku plazmocytowym
5. Patogeneza szpiczaka plazmocytowego
6. Układ odporności u chorych na szpiczaka plazmocytowego
7. Epidemiologia szpiczaka plazmocytowego i innych dyskrazji plazmocytowych
8. Gammapatia monoklonalna o nieustalonym znaczeniu
CZĘŚĆ III. Kliniczna
9. Bezobjawowy szpiczak plazmocytowy
10. Objawy kliniczne i rozpoznanie szpiczaka plazmocytowego
11. Znaczenie technik obrazowych w nowoczesnym leczeniu szpiczaka plazmocytowego
12. Biologia choroby kostnej w przebiegu szpiczaka plazmocytowego
13. Powikłania nerkowe szpiczaka plazmocytowego
CZĘŚĆ IV. Rzadkie postacie szpiczaka i inne dyskrazje plazmocytowe
14. Rzadkie postacie dyskrazji plazmocytowych
CZĘŚĆ V. Choroby z odkładania immunoglobulin monoklonalnych
15. Pierwotna układowa amyloidoza łańcuchów lekkich: diagnostyka i leczenie
16. Nieamyloidowe choroby depozytowe monoklonalnych immunoglobulin
17. Makroglobulinemia Waldenströma
CZĘŚĆ VI. Leczenie
18. Zasady leczenia szpiczaka plazmocytowego według Polskiej Grupy Szpiczakowej
19. Nowe leki w szpiczaku plazmocytowym – co zmieni się w terapii w najbliższej przyszłości?
20. Powikłania po leczeniu nowymi lekami chorych na szpiczaka plazmocytowego
21. Przeszczepienia komórek krwiotwórczych w leczeniu szpiczaka plazmocytowego
22. Zasady radioterapii w szpiczaku plazmocytowym
23. Leczenie ortopedyczne w szpiczaku plazmocytowym
24. Zastosowanie wertebroplastyki w naciekach i złamaniach kompresyjnych trzonów kręgów w przebiegu szpiczaka plazmocytowego
25. Leczenie wspomagające w szpiczaku plazmocytowym
CZĘŚĆ VII. Ilustracyjna