Szkoła a rynek pracy - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Szkoła a rynek pracy

 • Dostępność: Brak
 • Wydawca: PWN

Tytuł: Szkoła a rynek pracy 

Autor: Andrzej Bogaj, Stefan Kwiatkowski

Wydanie: pierwsze

Rok: 2006

Oprawa: miękka

Stron: 316

ISBN:83-01-14895-0

Aktualny przegląd współczesnych rynków pracy!
Analiza porównawcza z innymi krajami Unii Europejskiej!

Nowoczesny, aktualny podręcznik z zakresu pedagogiki pracy. Całościowe ujęcie tematu i przejrzysta organizacja materiału może zainteresować również szerszy krąg specjalistów, zajmujących się relacjami między edukacją a życiem zawodowym.

Podręcznik prezentuje aktualnie ważne problemy jak:
 • uznawalność dyplomów i świadectw w krajach Unii Europejskiej,
 • standardy kwalifikacji zawodowych: rynkowe i szkolne,
 • problemy etyczne związane ze środowiskiem pracy.

Problematyka książki została podzielona na 7 powiązanych z sobą części. Zaczyna się od definicji i charakterystyki współczesnych rynków pracy. Następnie podejmowane są zagadnienia dotyczące:
 • zawodoznawstwa, klasyfikacji i kompetencji zawodowych,
 • nowych zawodów i form zatrudnienia, 
 • poradnictwa zawodowego ujętego w syntetycznej formie współczesnych orientacji i tendencji w tej dziedzinie, 
 • szkolnych i pozaszkolnych systemów kształcenia zawodowego. 

Autorzy, podkreślając dynamikę obecnych zmian, dokonali analizy porównawczej z innymi krajami Unii Europejskiej. Ponadto prezentują problematykę z zakresu standardów kwalifikacji zawodowych, humanizacji i kultury pracy oraz omawiają problemy etyczne związane ze środowiskiem pracy. Struktura każdego rozdziału obejmuje syntezę najważniejszych zagadnień, pytania pomocnicze oraz literaturę dodatkową.

Podręcznik przeznaczony jest dla:
 • studentów pedagogiki, szczególnie specjalizujących się w andragogice i pedagogice pracy,
 • pedagogów szkolnych i doradców zawodowych, 
 • pracowników biur pracy. 

Książka może być wykorzystywana w ramach takich przedmiotów jak: pedagogika pracy, pedagogika społeczna, andragogika, doradztwo zawodowe i poradnictwo.

Zespół autorski tworzą:
Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski, Barbara Baraniak, Małgorzata Bogaj, Zbigniew Kramek, Krzysztof Symela, Ireneusz Woźniak.