Systemy budownictwa wielkopłytowego w Polsce w latach 1970-1985 + CD - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Systemy budownictwa wielkopłytowego w Polsce w latach 1970-1985 + CD

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wolters Kluwer

Tytuł: Systemy budownictwa wielkopłytowego w Polsce w latach 1970-1985 + CD

Autor: Dzierżewicz Zbigniew, Starosolski Włodzimierz

Rok: 2010

Format: 16.5x24.0cm

Stron: 240

ISBN: 9788326403101

Budynki wielkopłytowe, wznoszone w latach 1970-85 wg różnych systemów i ich odmian, będą wymagały napraw w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa, usuwania wad technologicznych przez termorenowację oraz przebudowy w ramach rewitalizacji.

Dokumentacja konstrukcyjna tych budynków w większości przypadków uległa zniszczeniu lub rozproszeniu, co utrudnia działania remontowe oraz rewaloryzacyjne, tym bardziej, że osoby uczestniczące w realizacjach tych obiektów wycofały się już z działalności zawodowej.

Celem książki ",Systemy budownictwa wielkopłytowego w Polsce w latach 1970-1985. Przegląd rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych", jest dostarczenie koniecznej informacji dla inwestorów, projektantów, wykonawców i rzeczoznawców budowlanych o systemach budownictwa wielkopłytowego realizowanego w okresie największego ich rozpowszechnienia w Polsce. Informacje zawarte w książce powinny ułatwić podejmowanie działań remontowych i innych działań naprawczych wynikłych z potrzeb eksploatacyjnych zasobów mieszkaniowych w przypadkach, w których niedostępna jest dokumentacja budynku.

Autorom pracy chodziło o udokumentowanie problematyki budownictwa wielkopłytowego i utrwalenie dokonań technicznych, rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych w zrealizowanych obiektach w omawianym okresie.