Świat chemii Podręcznik Część 3 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Świat chemii Podręcznik Część 3

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Zamkor

Tytuł: Świat chemii Podręcznik Część 3

Rok: 2012

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 256

ISBN: 9788360793503

Podręcznik składa się z trzech części. Pierwsza i trzecia odpowiada jednej godzinie w cyklu kształcenia, natomiast druga dwóm godzinom. Podręcznik jest tak skonstruowany, aby w jasny i czytelny sposób pozwalał na realizacje 3 celów ogólnych zawartych w podstawie programowej, dotyczących:
• pozyskiwania, przetwarzania i tworzenia informacji,
• rozumienia i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów,
• opanowania czynności praktycznych.

Podręcznik jest napisany przystępnym językiem. Pozwala uczniowi na samodzielną pracę. Część właściwa zawiera treści nauczania bogato ilustrowane schematami, zdjęciami eksperymentów chemicznych. Treści podano w formie pytań i odpowiedzi, co ma prowokować ucznia do dostrzegania i rozumienia otaczającego świata. W podręczniku zwrócono uwagę na powiązanie omawianych treści z innymi przedmiotami nauczania oraz ze zdobytymi już umiejętnościami i wiadomościami na lekcjach przyrody.

Trzecia część podręcznika „Świat chemii” została poświęcona substancjom, od których pochodzą skomplikowane związki budujące biosferę, czyli węglowodorom i ich pochodnym. Obejmuje ona rozdziały:
Węglowodory
Pochodne węglowodorów
Między chemią a biologią

Na końcu podręcznika zamieszczono powtórzenie graficzne wszystkich trzech części oraz schematy i zdjęcia zalecanych w komentarzach do Podstawy programowej doświadczeń.

Na realizację przewidziano około 35 ze 130 godzin edukacyjnych w cyklu kształcenia. Zagadnienia te mogą być realizowane przez 1 rok w wymiarze 1 godziny tygodniowo.