Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wolters Kluwer

Tytuł: Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego

Autor: Karkowski Tomasz Adam

Rok: 2015

Format: 14.5x20.5cm

Stron: 292

ISBN: 9788326482199

Celem książki jest pokazanie uwarunkowań świadczeń szpitalnych w powiązaniu z procesami zaopatrzenia zarówno medycznego, jak i niemedycznego, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjenta, minimalizację ?błędów niemedycznych? i uzyskanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń zdrowotnych. Opracowanie ukazuje także problemy wynikające z implementacji przepisów prawnych mających wpływ na zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności świadczeń wysokospecjalistycznych udzielanych przez szpitale, oraz na praktykę funkcjonowania opieki zdrowotnej.

W poszczególnych rozdziałach:
- opisano szczegółowo szpital jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, który zajmuje się udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
- scharakteryzowano procesy zachodzące w szpitalu od przyjęcia pacjenta do jego wypisu,
- omówiono procesy zaopatrzenia medycznego i niemedycznego, które muszą zaistnieć, aby pacjent otrzymał odpowiednią usługę,
- pokazano katalog działań maksymalizujących bezpieczeństwo pacjenta - jego bezbłędną identyfikację, prawidłowe dostarczanie wyrobów medycznych i produktów leczniczych - prowadzących do dostarczenia świadczenia zdrowotnego o odpowiedniej jakości.

Stan prawny na 30 kwietnia 2015 roku.