✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Stwardnienie rozsiane Chris H. Polman, Alan Thompson, T. Murray Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Stwardnienie rozsiane

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Stwardnienie rozsiane

Autor : Chris H. Polman, Alan Thompson, T. Murray

Stron : 194

ISBN : 9788320040593

Rok wydania : 2010

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : A5

Stwardnienie rozsiane (SM) jest najczęstszą chorobą ośrodkowego układu nerwowego na podłożu zapalno-demienilizacyjnym i jak dotąd przyczyny występowania choroby nie została poznane. Jest najczęstszą przyczyną niesprawności ludzi młodych między

Spis treści :
Wstęp
Komitet Naukowy ds. Leczenia Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego
Przedmowa
Rozdział 1. Co się zmieniło w poznaniu i zrozumieniu stwardnienia rozsianego
Lepsze rozpoznawanie
Bardziej ukierunkowane leczenie
Dowody przemawiające za skutecznością leczenia SM
Leczenie uzupełniające, medycyna alternatywna
Zdobywanie najświeższych informacji na temat SM
Jak dbać o zdrowie
Rozdział 2. Leczenie zaostrzeń (rzutów) choroby
Wprowadzenie
Leki działające swoiście
·   Metyloprednizolon stosowany dożylnie
·   Deksametazon stosowany dożylnie
·   Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) stosowany domięśniowo
·   Steroidy podawane doustnie
·   Steroidy podawane dokanałowo
·   Aspiryna i niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
·   Plazmafereza
·   Immunoglobuliny stosowane dożylnie
Rozdział 3. Terapie o długotrwałym wpływie na chorobę (modyfikujące chorobę)
Od lepszego poznania choroby do lepszego leczenia
Leki dopuszczone do stosowania w leczeniu SM
·   Interferon beta (Avonex®, Betaseron®, Betaferon® i Rebif®)
·   Interferon beta-1a
·   Interferon beta-1b
·   Działania niepożądane towarzyszące leczeniu interferonem beta
·   Nierozwiązane problemy towarzyszące leczeniu interferonem beta
·   Octan glatirameru (Copaxone®)
·   Mitoksantron (Mitoxantrone)
·   Natalizumab (Tysabri®)
Terapie, które nie zostały specjalnie zatwierdzone w leczeniu SM, ale są stosowane w niektórych regionach świata
·   Immunoglobuliny stosowane dożylnie
·   Azatiopryna
·   Cyklofosfamid
·   Cyklosporyna A
·   Metotreksat
·   Kladrybina (2-chlorodeoksyadenozyna)
·   Sulfasalazyna
·   Interferon alfa
·   Kortykosteroidy
·   Interferon gamma
·   Plazmafereza
·   Acyklowir (Zovirax®) i inne preparaty przeciwwirusowe
·   Przeszczepienie szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych
Nowe sposoby leczenia: alemtuzumab, statyny czy estriol
·   Alemtuzumab
·   Statyny
·   Estriol
·   Inne doświadczalne sposoby leczenia
Rozdział 4. Leczenie objawowe, rehabilitacja neurologiczna i sprawowanie opieki
Leczenie objawowe SM
·   Spastyczność
·   Ataksja i drżenia
·   Zmęczenie, znużenie
·   Zaburzenia funkcji pęcherza moczowego
·   Zaburzenia funkcji jelita grubego
·   Zaburzenia funkcji seksualnych
·   Ból
·   Inne nagle występujące objawy
·   Zaburzenia poznawcze
·   Zaburzenia psychologiczne i psychiczne
·   Inne stwierdzane objawy
·   Rehabilitacja neurologiczna
·   Ocena wyników leczenia
Ocena sposobu sprawowania opieki
·   Modele opieki w SM
Rozdział 5. Terapia niekonwencjonalna SM
Definicja medycyny niekonwencjonalnej
Popularność medycyny niekonwencjonalnej
Dowody przemawiające za bezpieczeństwem i skutecznością terapii
Stosowanie medycyny niekonwencjonalnej
Medycyna niekonwencjonalna odpowiednia dla SM
·   Akupunktura i tradycyjna medycyna chińska
·   Terapia jadem pszczół (apitoksynoterapia)
·   Kanabinoidy (marihuana)
·   Chiropraktyka
·   Krioterapia - leczenie zimnem
·   Usuwanie wypełnień amalgamatowych z zębów
·   Suplementy diety
·   Diety
·   Metoda Feldenkraisa
·   Metody guided imagery (wizualizacji) i relaksacji
·   Tlen w komorze hiperbarycznej
·   Terapia polem magnetycznym
·   Masaż
·   Terapia neuronalna (neural therapy)
·   Refleksologia
·   Tai chi
·   Joga
Skorowidz
Dodatek do wydania polskiego