Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 1 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 1

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 1

Rok: 2012

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 286

„Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” są periodykiem (rocznikiem) naukowym w języku polskim przedstawiającym zagadnienia teoretyczne i empiryczne podejmowane przez każdą z tytułowych dyscyplin. Usytuowanie geografii politycznej i historycznej na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych nadaje profilowi merytorycznemu czasopisma interdyscyplinarny charakter. Rocznik jest wydawany z inicjatywy Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Na jego łamach swoje studia i materiały publikują badacze wywodzący się z łódzkiego ośrodka akademickiego oraz innych ośrodków polskich i zagranicznych. Są to zarówno uznani autorzy, jak i debiutujący, których zainteresowania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianej problematyce obu dyscyplin geograficznych.

Czasopismo jest kierowane do szerokiego grona odbiorców: pracowników nauki, praktyków odpowiedzialnych za realizacją polityki społeczno-gospodarczej na różnych szczeblach (lokalnym, regionalnym, krajowym), studentów geografii, historii, socjologii, nauk politycznych oraz pozostałych osób zainteresowanych problematyką geograficzno-polityczną i geograficzno-historyczną.