Studia Edukacyjne nr 23 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Studia Edukacyjne nr 23

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM

Tytuł: Studia Edukacyjne nr 23

Wydanie: 1

Rok: 2012

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 404

ISBN: 9788323225201

„Studia Edukacyjne” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki i edukacji. Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej, płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych. Debaty na łamach czasopisma pozwolić mają na swoistą krystalizację najważniejszych dylematów współczesnych nauk o edukacji oraz relacji między wychowaniem a tożsamością człowieka. „Studia Edukacyjne” rezygnują z jakiejkolwiek pedagogicznej ortodoksji, a ich celem jest szeroko rozumiana diagnoza współczesnej rzeczywistości edukacyjnej.
Studia Edukacyjne są indeksowane w European Reference Index for the Humanities - ERIH (kategoria NAT)