✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Stomatologia zachowawcza Zbigniew Jańczuk Zbigniew Jańczuk Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Stomatologia zachowawcza

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Stomatologia zachowawcza

Autor : Zbigniew Jańczuk

Redaktor : Zbigniew Jańczuk

Stron : 524

ISBN : 9788320042993

Rok wydania : 2010

Wydanie : 3

Oprawa : miękka

Format : B5

Jest to podstawowy podręcznik dla studentów stomatologii.
Został opracowany przez samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych z różnych ośrodków akademickich w kraju.
Autorzy oparli się na nowych, ale pewnych, sformułowaniach, potwierdzonych naukowymi badaniami, stawiając na praktyczność, nowe techniki i metody oraz materiały w zakresie diagnostyki, zapo­biegania i leczenia chorób zębów. Jest to więc podręcznik obejmujący współczesne wiadomości z dziedziny stomatologii zachowawczej, zgodnie z poziomem wie­dzy obowiązującej w świecie.

Spis treści :
ROZDZIAŁ 1. Postępowanie lekarsko-stomatologiczne  
Wywiad 
Badanie przedmiotowe
Rozpoznanie 
Plan profilaktyczno-leczniczy 
Dokumentacja medyczna 
ROZDZIAŁ 2. Zasady ergonomii pracy w stomatologii zachowawczej  
Wprowadzenie 
Zespół stomatologiczny 
Metody pracy w gabinecie stomatologicznym w świetle ergonomii 
Sprzęt, narzędzia i materiały stomatologiczne a wymogi ergonomii 
ROZDZIAŁ 3. Komputer i Internet - nowe elementy ergonomii stomatologicznej  
Komputer 
Internet 
ROZDZIAŁ 4. Materiały w leczeniu zachowawczym zębów  
Materiały do wypełnień czasowych 
Materiały podkładowe 
Materiały i preparaty pomocnicze
Materiały do wypełnień stałych 
Materiały do uszczelniania bruzd 
Materiały do wypełniania kanałów korzeniowych 
ROZDZIAŁ 5. Nieprawidłowości zębów  
Zaburzenia liczby zębów 
Zaburzenia budowy anatomicznej zębów 
Zaburzenia kształtu zębów 
Zaburzenia położenia zębów 
Zaburzenia struktury tkanek zęba 
Zaburzenia barwy, przebarwienia zębów 
ROZDZIAŁ 6. Choroby twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzenia  
Rozwojowe wady szkliwa 
Urazowe uszkodzenia zębów 
Procesy zużywania zębów 
ROZDZIAŁ 7. Wrażliwość zębiny  
Terminologia i symptomy 
Występowanie wrażliwości zębiny 
Diagnoza różnicowa 
Etiologia i czynniki predysponujące 
Teorie wrażliwości zębiny 
Unerwienie miazgi i zębiny 
Mechanizmy wrażliwości zębiny 
Podstawy leczenia 
Metody leczenia 
ROZDZIAŁ 8. Epidemiologia próchnicy zębów u dorosłych  
ROZDZIAŁ 9. Zapobieganie próchnicy zębów  
Higiena jamy ustnej 
Dieta w zapobieganiu próchnicy 
Profilaktyka fluorkowa 
Lakowanie zębów 
Profilaktyka domowa a profesjonalna w zapobieganiu próchnicy zębów, z uwzględnieniem grup ryzyka 
ROZDZIAŁ 10. Etiologia próchnicy  
Rola bakterii 
Ekologia jamy ustnej i próchnica 
Płytka nazębna, płytka bakteryjna 
Rola dietetycznych węglowodanów 
Podatność powierzchni zęba 
Środowisko zęba - ślina i fluorki 
Rola fluoru 
Czas 
ROZDZIAŁ 11. Patologia próchnicy  
Próchnica w szkliwie 
Próchnica w zębinie i jej wpływ na miazgę 
Próchnica cementu, próchnica korzenia 
Rodzaje zębiny 
ROZDZIAŁ 12. Przebieg kliniczny i podział próchnicy zębów  
Przebieg próchnicy 
Postacie kliniczne 
Podstawy podziału próchnicy ze względu na zaawansowanie zmian 
Podział próchnicy ze względu na zaawansowanie zmian 
ROZDZIAŁ 13. Diagnostyka próchnicy  
Warunki diagnozowania zmian próchnicowych 
Metody diagnozowania wczesnych zmian próchnicowych 
Diagnostyka zmian próchnicowych w obrębie korony 
Diagnostyka zmian próchnicowych w obrębie korzenia  
Określenie ryzyka aktywnej próchnicy
Związek informacji diagnostycznych z wyborem postępowania terapeutycznego 
ROZDZIAŁ 14. Leczenie próchnicy
Klasyfikacja ubytków próchnicowych wg Blacka
Fazy opracowania ubytków próchnicowych wg Blacka
Współczesne podejście do faz opracowania ubytków próchnicowych wg Blacka
Etapy opracowania ubytków z uwzględnieniem metodyki Blacka
Kliniczne aspekty opracowania ubytków próchnicowych 
Niekonwencjonalne metody opracowania ubytków 
Nowe klasyfikacje ubytków próchnicowych i adhezyjne ich opracowanie 
Estetyczna odbudowa zębów przednich 
Podejmowanie decyzji o naprawie lub wymianie wypełnienia 
ROZDZIAŁ 15. Choroby miazgi zęba  
Morfologia 
Funkcje endodontium 
Zmiany w endodontium związane z wiekiem 
Etiologia chorób miazgi 
Patogeneza chorób miazgi 
Symptomatologia chorób miazgi 
Diagnostyka kliniczna chorób miazgi 
Obrazy kliniczne i zmiany histopatologiczne pulpopatii 
Specyfika gojenia miazgi 
ROZDZIAŁ 16. Choroby tkanek okołowierzchołkowych zęba  
Morfologia i funkcja tkanek okołowierzchołkowych
Etiologia chorób tkanek okołowierzchołkowych 
Patogeneza chorób tkanek okołowierzchołkowych 
Podział chorób tkanek okołowierzchołkowych
Diagnostyka różnicowa 
ROZDZIAŁ 17. Leczenie endodontyczne  
Wprowadzenie do współczesnej terapii endodontycznej 
Leczenie chorób miazgi 
Leczenie zębów z martwą miazgą 
Metody zachowawczo-chirurgiczne 
Szczególne sytuacje endodontyczne - postępowanie lecznicze 
ROZDZIAŁ 18. Trudności i powikłania w leczeniu endodontycznym  
Powikłania związane z dostępem do jamy zęba 
Problemy związane z opracowaniem chemo-mechanicznym kanałów 
Powikłania związane z wypełnianiem kanałów korzeniowych 
Powikłania różne 
ROZDZIAŁ 19. Resorpcja zębów  
Resorpcja wewnętrzna 
Resorpcja zewnętrzna 
ROZDZIAŁ 20. Gerostomatologia  
Zęby u ludzi starszych 
Stany patologiczne zębów 
ROZDZIAŁ 21. Zakażenie ogniskowe  
ROZDZIAŁ 22. Wybielanie przebarwionych zębów  
Przyczyny przebarwień zębów 
Wybielanie zębów żywych 
Wybielanie zębów martwych (bezmiazgowych) 
Powikłania wybielania zębów 
Piśmiennictwo  
Skorowidz