✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Stany nagłe w okresie okołoporodowym Maureen Boyle Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Stany nagłe w okresie okołoporodowym

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 • Stara Cena: 79,00 złCena: 60,83 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Stany nagłe w okresie okołoporodowym

  Redaktor : Maureen Boyle

  Stron : 272

  ISBN : 9788320034783

  Rok wydania : 2008

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : 165x235

  W podręczniku omówione nagłe sytuacje, mogące zagrozić zdrowiu, a nawet życiu rodzącej i jej dziecka. Poszczególne rozdziały zawierają m.in. definicję pojęć, epidemiologię, patofizjologię, rozpoznanie, czynniki ryzyka, powikłania, sposoby zapobiegania oraz metody postępowania w wybranych stanach zagrożenia życia. Bardzo cenne są przejrzyste, dydaktyczne ryciny, obrazujące techniki wykonywania zabiegów.Odbiorcy: studenci położnictwa na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz drugiego stopnia (magisterskich)

  Spis treści :
  Rozdział 1. Wprowadzenie
  Rozdział 2. Resuscytacja położnicza i neonatologiczna
  Resuscytacja położnicza
  Czynniki zatrzymania krążenia
  Przystosowanie się organizmu do zmian fizjologicznych zachodzących w czasie ciąży
  Nieprzystosowanie się organizmu kobiety do zmian fizjologicznych zachodzących w czasie ciąży
  Zasady podtrzymywania życia w ciąży
  Defibrylacja
  Wyrównywanie płynów
  Wnioski
  Resuscytacja neonatologiczna
  Opieka okołoporodowa a stan zdrowia płodu
  Wsparcie dla nowo narodzonego dziecka
  Wnioski
  Rozdział 3. Choroba zakrzepowo-zatorowa w ciąży
  Wstęp
  Epidemiologia
  Patofizjologia
  Nadkrzepliwość
  Zastój żylny
  Uszkodzenie naczyń
  Dodatkowe czynniki ryzyka
  Wrodzona trombofilia
  Wystąpienie choroby zakrzepowo-zatorowej w przeszłości
  Wiek powyżej 35 lat
  Wielorodność
  Otyłość
  Doustne środki antykoncepcyjne
  Stan przedrzucawkowy
  Brak ruchu
  Cięcie cesarskie
  Palenie papierosów
  Rozpoznanie zakrzepicy żył głębokich
  Flebografia
  Reokardiografia
  Ultrasonografia (USG)
  Rezonans magnetyczny (MRI)
  Produkt degradacji fibryny (D-dimer)
  Rozpoznanie zatorowości płucnej
  Leczenie
  Antykoagulacja
  Heparyna niefrakcjonowana (UH/UFH)
  Heparyna drobnocząsteczkowa (LMWH)
  Warfaryna
  Zasady postępowania przy reanimacji w czasie wystąpienia nagłej zatorowości płucnej
  Postępowanie zachowawcze i chirurgiczne interwencje ratujące życie w zatorowości płucnej
  Terapia trombolityczna
  Filtracja żyły głównej dolnej
  Embolektomia płucna
  Postępowanie położnej w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej
  ?Reżim łóżkowy? czy(lub) chodzenie
  Uniesienie nóg
  Pończochy przeciwżylakowe i uciskowe (TED)
  Edukacja, poradnictwo i grupy wsparcia dla kobiet leczonych antykoagulantami
  Profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży i w połogu
  Profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej kobiet ciężarnych, u których wystąpiła zakrzepica żył
  Profilaktyka u kobiet, które miały wykonane cięcie cesarskie
  Profilaktyka u kobiet ciężarnych podróżujących samolotami
  Odpowiedzialność położnych
  Podsumowanie
  Rozdział 4. Stan przedrzucawkowy i rzucawka
  Stan przedrzucawkowy (pre-eclampsia)
  Patofizjologia
  Ciśnienie krwi
  Proteinuria
  Metody leczenia redukujące nadciśnienie
  Zespół HELLP
  Postępowanie w HELLP
  Nagły stan przedrzucawkowy
  Ciśnienie krwi
  Nerki
  Wątroba
  Serologia
  Opieka nad kobietą z postępującym stanem przedrzucawkowym
  Rzucawka (eclampsia)
  Zalecenia w czasie leczenia siarczanem magnezu
  Rozdział 5. Krwotoki przedporodowe
  Wstęp
  Czynniki ryzyka i predysponujące
  Poronienie zagrażające
  Cięcie cesarskie w przeszłości
  Przebyte poronienie naturalne lub sztuczne
  Wielorództwo i starszy wiek
  Zażywanie kokainy przez matkę
  Palenie papierosów
  Nadciśnienie
  Ciąża wielopłodowa
  Gwałt
  Przedwczesne oddzielenie się łożyska
  Patofizjologia
  Objawy przedmiotowe
  Łożysko przodujące
  Objawy przedmiotowe
  Postępowanie natychmiastowe
  Dalsza opieka medyczna
  Przedwczesne oddzielenie się łożyska
  Łożysko przodujące
  Możliwe powikłania
  Krwotok poporodowy
  Zaburzenia krzepnięcia
  Niedokrwistość
  Infekcja
  Niewydolność nerek
  Histerektomia (wycięcie macicy)
  Zespół Sheehana
  Hipoksja płodu
  Poród przedwczesny i jego następstwa
  Śmierć płodu
  Negatywne skutki psychologiczne
  Łożysko przyrośnięte
  Czynności wykonywane przez zespół terapeutyczny podczas nagłego krwotoku przedporodowego
  Podsumowanie
  Rozdział 6. Nieprawidłowe położenie i ułożenie płodu
  Położenie miednicowe
  Definiowanie i częstość występowania
  Podział [4]
  Czynniki predysponujące i patofizjologia
  Zmniejszenie ryzyka wystąpienia położenia miednicowego
  Objawy przedmiotowe
  Mechanizm porodu w położeniu miednicowym: ustawienie lewe grzbietowo-przednie (LSA)
  Prowadzenie porodu w położeniu miednicowym płodu
  Poród w położeniu miednicowym w domu
  Poród w położeniu miednicowym w szpitalu
  Możliwe powikłania
  Prowadzenie porodu miednicowego drogą pochwową
  Wnioski
  Położenie płodu poprzeczne lub skośne
  Przyczyny
  Objawy przedmiotowe
  Postępowanie w sytuacji nagłej
  Ustawienie potylicowe tylne
  Definiowanie i częstość występowania
  Czynniki predysponujące i patofizjologia
  Zapobieganie występowaniu ustawienia potylicowego tylnego
  Objawy przedmiotowe
  Możliwy przebieg porodu
  Poród w domu w ustawieniu potylicowym tylnym
  Poród w ustawieniu potylicowym tylnym w szpitalu
  Powikłania mogące wystąpić w przypadkach nieprawidłowego ułożenia płodu
  Możliwe sytuacje podczas porodu w ustawieniu potylicowym tylnym
  Wnioski
  Rozdział 7. Zator płynem owodniowym
  Patofizjologia
  Diagnoza
  Objawy przedmiotowe
  Czynniki predysponujące
  Leczenie
  Opieka wstępna
  Kontynuacja opieki
  Powikłania
  Podsumowanie
  Rozdział 8. Wynicowanie i pęknięcie macicy
  Wynicowanie macicy
  Czas występowania
  Etiologia
  Diagnoza
  Objawy przedmiotowe
  Sprawowanie opieki
  Pęknięcie macicy
  Klasyfikacja
  Etiologia
  Objawy przedmiotowe
  Postępowanie
  Podsumowanie
  Rozdział 9. Dystocja barkowa i wypadnięcie pępowiny
  Dystocja barkowa
  Definicja
  Częstość występowania
  Rokowanie i czynniki ryzyka
  Potencjalne powikłania u matki
  Potencjalne powikłania u płodu
  Zmniejszenie częstości występowania dystocji barkowej
  Opieka w czasie porodu
  Zasady postępowania dla położnych
  Wypadnięcie sznura pępowinowego
  Czynniki ryzyka
  Diagnoza
  Sprawowanie opieki
  Zasady postępowania dla położnych
  Rozdział 10. Krwotoki śródporodowe i wczesne poporodowe
  Wstęp
  Częstość występowania ciężkich krwotoków położniczych
  Przyczyny i czynniki predysponujące do wystąpienia krwotoków
  Atonia macicy
  Naczynia przodujące
  Podwyższone ciśnienie krwi
  Wielowodzie albo ciąża mnoga
  Poprzednie cięcie cesarskie
  Przedłużający się poród
  Nieuzasadnione stosowanie prostaglandyn i preparatu
  Syntocinon?
  Poród nagły
  Poród w pozycji na wznak
  Poród zabiegowy
  Cięcie cesarskie
  Nieprawidłowe prowadzenie trzeciego okresu porodu
  Znieczulenie ogólne
  Zaburzenia krzepliwości
  Diagnoza i postępowanie w krwotoku śródporodowym (IPH)
  Nierozpoznane krwawienia podczas porodu
  Rozpoznanie i postępowanie podczas krwotoku śródporodowego
  Postępowanie w krwotoku po urodzeniu dziecka i przed wydaleniem łożyska
  Postępowanie w krwotoku po wydaleniu łożyska
  Podsumowanie
  Rozdział 11. Inne przyczyny potencjalnego wstrząsu u matki
  Utrata przytomności
  Typowe przyczyny
  Ból w klatce piersiowej
  Typowe przyczyny
  Dezorientacja
  Typowe przyczyny
  Wstrząs
  Typowe przyczyny
  Ból brzucha
  Typowe przyczyny
  Drgawki
  Typowe przyczyny
  Uraz
  Zespół ostrych zaburzeń oddechowych ? ARDS
  Anafilaksja
  Zapalenie wyrostka robaczkowego
  Astma
  Udar naczyniowy mózgu
  Cukrzycowa kwasica ketonowa
  Ciąża pozamaciczna
  Znieczulenie zewnątrzoponowe: wysoki blok
  Włókniakomięśniak gładki
  Krwiak okołopochwowy lub okołonarządowy
  Krwiak pochewki mięśnia prostego
  Hipoglikemia
  Kardiomiopatia okołoporodowa
  Obrzęk płuc
  Sepsa
  Przełom sierpowatokrwinkowy
  Przełom tarczycowy
  Rozdział 12. Ocena i postępowanie w sytuacji ryzyka w praktyce położniczej
  Wstęp
  Ocena ryzyka
  Miejsce porodu
  Świadomy wybór pacjentki
  Procesy sądowe
  National Health Service Litigation Authority
  Planowane reformy poprawy szpitalnych zaniedbań
  Program modernizacji NHS
  Położniczy aspekt oceny i postępowania w sytuacjach ryzyka
  Opieka przedporodowa
  Umiejętność obserwacji
  Zbieranie wywiadu medycznego
  Społeczne czynniki warunkujące zdrowie matki i płodu
  Wywiad medyczny
  Przebieg poprzednich ciąż i porodów
  Ocena i postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia podczas porodu
  Badanie położnicze zewnętrzne
  Monitorowanie czynności skurczowej macicy
  Badanie położnicze wewnętrzne
  Osłuchiwanie czynności serca płodu
  Drugi okres porodu
  Trzeci okres porodu
  Dokumentowanie i rejestrowanie opieki
  Środowisko szpitalne
  Podsumowanie
  Skorowidz