Stany nagłe w endodoncji - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Stany nagłe w endodoncji

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Kwintesencja

Tytuł: Stany nagłe w endodoncji

Autor: Edgar Schäfer

Oprawa: Twarda

Zdjęcia: 280

Ilość stron: 220

Każdy pacjent z bólem oczekuje od lekarza szybkiej pomocy. Te uprawnione oczekiwania rodzą jednak wiele problemów w usystematyzowanej, codziennej praktyce stomatologicznej. Celem tej pracy jest przedstawienie, w jaki sposób, w tych utrudnionych warunkach, można określić przyczynę bólu, przeprowadzić odpowiednią diagnostykę i skuteczne leczenie.


SPIS TREŚCI

Rozdział 1 Podstawy

Rozdział 2 Badania diagnostyczne
Niezębopochodne a zębopochodne przyczyny bólu
Diagnostyka zęba przyczynowego
Diagnostyka różnicowa odwracalnego i nieodwracalnego
zapalenia miazgi
Diagnostyka różnicowa bólu pochodzenia endodontycznego/
periodontologicznego

Rozdział 3 Nadwrażliwość zębiny
Czynniki etiologiczne i predysponujące
Mechanizm powstawania nadwrażliwości zębiny
Diagnoza
Leczenie

Rozdział 4 Znieczulenie
Zwalczanie bólu i lęku
Metody znieczuleń
Środki do znieczulenia miejscowego
Kontrola siły znieczulenia
Premedykacja w celu zwiększenia działania znieczulenia
miejscowego
Propozycje postępowania klinicznego
Dewitalizacja

Rozdział 5 Ostre odwracalne zapalenie miazgi
Objawy wiodące
Podstawowe zasady leczenia
Próchnica średnia (Caries media)
Próchnica głęboka (Caries profunda
Przyżyciowe leczenie miazgi
Przykrycie bezpośrednie
Pulpotomia (amputacja miazgi)
Opieka następowa

Rozdział 6 Ostre nieodwracalne zapalenie miazgi
Objawy wiodące
Podstawowe zasady leczenia
Leczenie minimum
Leczenie maksimum
Poinformowanie pacjenta, leki przeciwbólowe, wizyty
dodatkowe

Rozdział 7 Objawowe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych
i ostry ropień
Objawy wiodące
Podstawowe zasady leczenia
Metody dodatkowe
Poinformowanie pacjenta, leki przeciwbólowe, wizyty
dodatkowe

Rozdział 8 Dolegliwości bólowe podczas lub po
leczeniu kanałowym
Dolegliwości bólowe podczas leczenia kanałowego
Dolegliwości bólowe po leczeniu kanałowym

Rozdział 9 Metody dezynfekcji systemu kanałów korzeniowych
Płukanie kanału korzeniowego
Lecznicze preparaty wewnątrzkanałowe
Tymczasowe zamknięcie jamy dostępu

Rozdział 10 Stosowanie dodatkowych preparatów leczniczych
Środki przeciwbólowe
Antybiotyki
Glikokortykoidy
Podsumowanie

Rozdział 11 Pęknięcie
Diagnoza
Leczenie
Rokowanie

Rozdział 12 Leczenie endodontyczne w okresie ciąży

Rozdział 13 Lista materiałów