Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Standardy medyczne

Tytuł: Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie

Autor: Maria Borszewska-Kornacka, Anna Dobrzańska, Ewa Helwich, Teresa Jackowska, Ewa Gulczyńska, Jarosław Peregud-Pogorzelski

Stron: 162

Oprawa: miękka

Rok: 2018

ISBN: 9788389809377

Szanowni Państwo!
„W Polsce odsetek porodów przedwczesnych wynosi obecnie 6%, a co roku rodzi się od 3500 do 4000 dzieci z bardzo małą masą ciała. Z pewnością jednak zauważają Państwo w swojej codziennej pracy zwiększającą się liczbę tych dzieci wypisywanych do domu z oddziałów noworodkowych. Jest to spowodowane stałą poprawą przeżywalności niedojrzałych noworodków, zwłaszcza urodzonych skrajnie i bardzo przedwcześnie. Dziecko urodzone przedwcześnie, nierzadko obarczone wieloma problemami zdrowotnymi, staje się dla wielu lekarzy pracujących w opiece ambulatoryjnej prawdziwym wyzwaniem. Zwłaszcza że właściwa ocena i konieczne interwencje terapeutyczne są niezbędne dla zapewnienia optymalnego rozwoju dziecka i mogą zapobiec zaburzeniom rozwoju lub ograniczyć istniejący deficyt rozwojowy. Optymalizacja naszych działań może poprawić wyniki leczenia dzieci, zarówno bezpośrednie, jak i te odległe. Dlatego przekazujemy na Państwa ręce opracowanie „Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie – zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego”. Zawiera ono 15 zaleceń przedstawiających rekomendacje w zakresie zasad postępowania klinicznego i opieki nad noworodkiem.
Wytyczne zostały opracowane przez zespoły eksperckie na podstawie najnowszych rekomendacji europejskich i światowych towarzystw naukowych, systematycznych
opracowań baz naukowych, takich jak Cochrane Library i Pub Med. Zarazem autorzy poszczególnych zaleceń skoncentrowali się głównie na praktycznych aspektach opieki ambulatoryjnej i przygotowali je według przejrzystego schematu. Mamy nadzieję, że również forma graficzna, w jakiej przedstawiono poszczególne zagadnienia (algorytmy, schematy, tabele, podkreślenia), spotka się z Państwa przychylnością i ułatwi korzystanie z niniejszego opracowania.
„Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie” są wspólnymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Wierzymy, że współpraca i ujednolicenie działań neonatologów i pediatrów pozwoli na pełniejsze korzystanie z postępów światowej medycyny i przyczyni się do osiągnięcia dalszej poprawy wyników przeżywalności i zmniejszenia zachorowalności dzieci urodzonych przedwcześnie.”

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska, prof. ICZMP
Kierownik Kliniki Neonatologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii
Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw.
Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii
Kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Kierownik Kliniki Pediatrii i Onkologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

SPIS TREŚCI
1. Standard badań okulistycznych - Małgorzata Seroczyńska, Anna Gotz-Więckowska, Marek Rękas
2. Standard realizacji szczepień wcześniaka po wypisie - Hanna Czajka
3. Standard oceny rozwoju psychoruchowego i zasady szczepień u dzieci z problemami neurologicznymi - Iwona Terczyńska, Ewa Emich-Widera, Dorota Dunin-Wąsowicz
4. Opieka i terapia rozwojowa dla wcześniaków i ich rodzin po wypisie ze szpitala (standard w zakresie fizjoterapii i logopedii) - Paweł Zawitkowski, Marcelina Przeździęk, Magdalena Bednarczyk, Liliana Klimont, Paulina Stobnicka-Stolarska, Dorota Dereń, Anna Dylewska, Aleksandra Kmita, Dorota Lipska, Paweł Solecki, Anna Szozda-Bugajska
5. Psychologiczna opieka poszpitalna dla dzieci urodzonych bardzo i skrajnie przedwcześnie - Grażyna Kmita, Agnieszka Maryniak, Mariola Bidzan, Maria Kaźmierczak, Magdalena Chrzan-Dętkoś, Paulina Pawlicka, Eliza Kiepura
6. Żywienie wcześniaka po wypisie ze szpitala - Janusz Książyk, Ryszard Lauterbach
7. Choroba refluksowa przełyku i wymioty u dziecka urodzonego przedwcześnie - Piotr Albrecht, Krzysztof Fyderek, Piotr Socha
8. Trudności z karmieniem dzieci urodzonych przedwcześnie i towarzyszące im problemy – standard nadzoru, diagnostyki i leczenia - Ewa Winnicka, Anna Wiernicka, Anna Rybak, Janusz Książyk, Piotr Socha
9. Opieka endokrynologiczna u dzieci urodzonych przedwcześnie - Beata Pyrżak, Anna Kucharska, Iwona Beń-Skowronek, Mieczysław Szalecki, Maria Szarras-Czapnik, Artur Bossowski
10. Profilaktyka zakażeń RSV - Ewa Helwich, Róża Borecka
11. Postępowanie po wypisie z oddziału noworodkowego dziecka z rozpoznaną dysplazją oskrzelowo-płucną - Marek Kulus
12. Pacjent z nadciśnieniem płucnym w przebiegu dysplazji oskrzelowo-płucnej - Małgorzata Żuk
13. Standard opieki nad dzieckiem ryzyka kardiologicznego od okresu perinatalnego. Wybrane problemy kardiologiczne w opiece ambulatoryjnej powypisowej u wcześniaka i noworodka z małą masą ciała - Anna Turska-Kmieć, Wanda Kawalec
14. Standard powypisowej wczesnej diagnostyki nadciśnienia tętniczego u dzieci urodzonych przedwcześnie i obserwowanych do końca 3. roku życia - Mieczysław Litwin
15. Standard powypisowej wczesnej diagnostyki przewlekłej choroby nerek u dzieci urodzonych przed ukończeniem 33. tygodnia ciąży i obserwowanych do końca 3. roku życia - Mieczysław Litwin, Sylwester Prokurat