Standardy kardiologiczne 2019 okiem echokardiografisty - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Standardy kardiologiczne 2019 okiem echokardiografisty

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Medical Tribune

Tytuł: Standardy kardiologiczne 2019 okiem echokardiografisty

Autor: pod red. prof. Edyty Płońskiej-Gościniak

Stron: 192

Oprawa: miękka

Rok: 2019

ISBN: 9788395347283

Jubileuszowa monografia z cyklu "Standardy kardiologiczne okiem echokardiografisty". Już od 10 lat przedstawiamy w niej wybrane zagadnienia nowych w danym roku wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także amerykańskich wytycznych kardiologicznych w ujęciu echokardiograficznym.

Publikacja ma charakter dydaktyczny i jest przeznaczona dla:

✔ kardiologów
✔ internistów
✔ lekarzy specjalizującących się w kardiologii
✔ studentów

W tym roku publikacja zawiera omówienie nowych wytycznych dotyczących:

✔ chorób serca u kobiet w ciąży (nowa klasyfikacja oceny ryzyka sercowego, wady zastawkowe serca nabyte i wrodzone, nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, kardiomiopatie, choroba wieńcowa)
✔ rewaskularyzacji w stabilnej chorobie wieńcowej, w STEMI i nSTEMI
✔ definicji zawału serca

Ponadto publikacja:

✔ ułatwia zrozumienie rekomendacji i ich zapamiętanie poprzez zobrazowanie diagnostyki i postępowania przy użyciu echokardiografii
✔ obejmuje zagadnienia elektrokardioterapii (działania niepożądane i procedury usuwania elektrod)
✔ omawia zasady kompleksowego obrazowania dorosłych z wadą wrodzoną serca.

Spis treści:

15 Definicja zawału serca - Marcin Konopka, Wojciech Braksator

23 Rewaskularyzacja w stabilnej chorobie wieńcowej - rola echokardiografii - Katarzyna Wdowiak-Okrojek, Piotr Lipiec

33 Rewaskularyzacja w zawale serca bez przetrwałego uniesienia odcinka ST - Tomasz Witkowski, Wojciech Kosmala

37 Rewaskularyzacja w zawale serca z uniesieniem odcinka ST - Michał Plewka, Ewa Szymczyk

42 Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym - Piotr Jankowski, Piotr Kusak, Danuta Czarnecka

49 Badanie echokardiograficzne w nadciśnieniu tętniczym - Andrzej Szyszka, Edyta Płońska-Gościniak, Lilianna Religa-Szyszka

54 Wprowadzenie. Zmodyfikowana klasyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego WHO dla kobiet w ciąży - Agata Leśniak-Sobelga

58 Ciąża a zwężaenie zastawki aortalnej - Agata Leśniak-Sobelga

65 Niedomykalność aortalna a ciąża - Magdalena Mizia-Szubryt, Adrianna Berger-Kucza, Katarzyna Mizia-Stec

70 Ciąża a niedomykalność i zwężenie zastawki mitralnej. Rola echokardiografii - Monika Komar

79 Ciąża a wady wrodzone serca. Nadciśnienie płucne. Rola echokardiografii - Lidia Tomkiewicz-Pająk

98 Ciężarna z mechaniczną protezą zastawkową - Olga Trojnarska, Agnieszka Bartczak-Rutkowska

108 Choroby mięśnia sercowego w ciąży. Rola echokardiografii - Anna Klisiewicz, Piotr Hoffman

117 Choroba wieńcowa u kobiet w ciąży - Mariusz Skowerski, Tomasz Skowerski

121 Rekomendacje na temat kompleksowego obrazowania dorosłych z wadą wrodzoną serca - Maria Sobczak-Kaleta, Jarosław D.Kasprzak

133 Przeciekowe wady serca - Mirosław Kowalski, Małgorzata Kowalczyk

148 Diagnostyka obrazowa powikłań elektroterapii: kardiomiopatia postymulacyjna, dysfunkcja zastawki trójdzielnej, zakrzepica żylna i powikłania miejscowe - Kinga Gościńska-Bis, Danuta Łoboda, Rafał Gardas, Michał Gibiński, Jolanta Biernat, Michał Pieczara, Edyta Płońska-Gościniak, Krzysztof S. Gołba

166 Procedura przezżylnego usuwania elektrod w powikłaniach stymulacji - rola echokardiografii w oparciu o rekomendacje Heart Rhytm Society 2017 - Anna Polewczyk, Dorota Nowosielecka, Andrzej Tomaszewski, Andrzej Kutarski