Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii

Tytuł: Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Autor: Wiesław Jakubowski

Rok: 2011

Wydanie: 4

Oprawa: twarda

Stron: 383

ISBN: 978-83-922237-9-5

Trzynaście minionych lat obowiązywania standardów badań usg w Polsce bez wątpienia przyczyniły się do wyraźnego podniesienia poziomu badań usg, stały się wskazówkami i wytycznymi wykonywania tych badań na profesjonalnym poziomie, zarówno dla początkujących jak i doświadczonych ultrasonografistów. Dotychczasowe trzy wydania Standardów Badań Ultrasonograficznych rozeszły się w 8 tysiącach egzemplarzy.

Przedmowa

Pierwsze wydanie Standardów Badań Ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego ukazało się w 1998 roku. W 2003 roku ukazało się drugie wydanie, a w 2008 roku trzecie.
Pomysłodawcy standardów, czyli Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, zało­żyli że każde kolejne wydanie będzie publikowane co pięć lat. Okazało się jednak, że stały postęp w diagnostyce usg, nowe rodzaje i techniki badawcze, postęp w aparatu­rze i głowicach, nowe programy i opcje użytkowe w naturalny sposób przyśpieszyły wydanie kolejne, czwarte Standardów Badań Ultrasonograficznych.
Historia Standardów Badań Ultrasonograficznych to historia rozwoju i postępu w diagnostyce ultrasonograficznej.
Trzynaście minionych lat obowiązywania standardów badań usg w Polsce bez wątpienia przyczyniły się do wyraźnego podniesienia poziomu badań usg, stały się wskazówkami i wytycznymi wykonywania tych badań na profesjonalnym poziomie, zarówno dla początkujących jak i doświadczonych ultrasonografistów.
Dotychczasowe trzy wydania Standardów Badań Ultrasonograficznych rozeszły się w 8 tysiącach egzemplarzy.
W Polsce systematycznie badania usg wykonuje około 8-9 tysięcy lekarzy. Oznacza to, że praktycznie każdy lekarz wykonujący badanie usg miał możliwość zapoznania się z treścią standardów. To sukces i powód do dumy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne było pierwszym, medycznym, naukowym towarzystwem, które opublikowało swoje standardy, które były uzupełniane i mody­fikowane w kolejnych czterech wydaniach. To wypełnienie i spełnienie jednego z pod­stawowych statutowych obowiązków naszego towarzystwa - dbałość o rozwój i pro­fesjonalny poziom diagnostyki usg w Polsce.
W obecnym czwartym wydaniu standardów zachowano ten sam układ treści, co w poprzednich trzech wydaniach. Uzupełniono jedynie czwarte wydanie o nowe rodzaje badań usg.
Należy podkreślić jeszcze jeden znamienny fakt dotyczący standardów. Pomimo, że nie są one obligatoryjne, stały się z chwilą opublikowania ich pierwszego wydania prawem środowiskowym, obowiązującym wszystkich lekarzy wykonujących badania usg. Oznacza to, że lekarz wykonujący usg któremu w różnym układzie i z różnego powództwa zarzuca się popełnienie błędu diagnostycznego, nie może się tłumaczyć, że nie znał standardów i dlatego popełnił błąd diagnostyczny. Nieznajomość prawa, w przypadku standardów prawa środowiskowego jest elementem obciążającym.
Wykonywanie badań usg zgodnie ze standardami, stanowi istotną ochronę prawną dla lekarza któremu zarzuca się popełnienie błędu diagnostycznego.
W wykonywanie zawodu lekarza wpisane jest ryzyko popełniania błędu. Standardy w istotny sposób minimalizują popełnienie takiego błędu, a nawet jeśli on się zdarzy, zupełnie inaczej i efektywniej można się bronić czy być bronionym, jeśli udowodni się, że badanie usg zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami.
W takich sytuacjach Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i jego Eksperci mogą odegrać istotną rolę we wszystkich sytuacjach roszczeniowych. Obrona przy wykaza­niu i udowodnieniu, że badanie usg zostało wykonane niezgodnie ze standardami z góry skazana jest na niepowodzenie.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego jako inicjator opracowania Standardów Badań Ultrasonograficznych, zwraca uwagę na ten istotny aspekt i ape­luje o zapoznanie się z kolejnym czwartym ich wydaniem.
Jako redaktor czwartego wydania Standardów Badań Ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego serdecznie dziękuje Ekspertom, którzy podjęli się opracowania czwartego wydania standardów.
Wyrażam nadzieję, że czwarte wydanie standardów w jeszcze większym stopniu przyczyni się do podniesienia poziomu diagnostyki ultrasonograficznej w Polsce i jej profesjonalizmu, oraz stworzy mocną osłonę merytoryczną i prawną we wszystkich niezawinionych przypadkach niepowodzeń diagnostycznych.
Wiesław Jakubowski