Stacje Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Stacje Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM

Tytuł: Stacje Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydanie: 1

Rok: 2016

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 200

ISBN: 9788323230656

Monograficzne opracowanie prezentuje stacje naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowane na obszarach reprezentatywnych dla krajobrazów Polski północno-zachodniej oraz na Spitsbergenie.

W poszczególnych tekstach przedstawione zostały: Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach, Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze, Stacja Polarna UAM „Petuniabukta” (Spitsbergen środkowy, Svalbard), Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM Różany Strumień oraz Stacja Terenowa Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu WNGiG UAM w Czołpinie – ich historia, realizowane w nich interdyscyplinarne badania środowiskowe i systematyczny monitoring środowiska przyrodniczego, a także zadania dydaktyczne oraz różne formy aktywności edukacyjnej.