Społecznie i przestrzenne uwarunkowania zdrowia kobiet - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Społecznie i przestrzenne uwarunkowania zdrowia kobiet

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Tytuł: Społecznie i przestrzenne uwarunkowania zdrowia kobiet

Autor: Stępień Joanna

Rok: 2018

Format: 17.0x23.0cm

Stron: 162

ISBN: 9788378655893

Mimo że choroby nowotworowe budzą największy strach, a ponad połowa Polaków wskazuje wczesne wykrywanie i leczenie zachorowań za najskuteczniejszą metodę walki z nowotworami, nie obserwuje się prostego przełożenia deklaracji na ich realizację w praktyce. Niniejsza publikacja identyfikuje bariery profilaktyki zdrowotnej o charakterze zarówno przestrzennym, jak i społecznym, na które trafiają mieszkanki Gdyni. Celem szczegółowym pracy było wyjaśnienie przyczyn niskiego poziomu korzystania przez kobiety z opieki profilaktycznej przy jednocześnie wysokiej deklaracji wartości zdrowia, w szerszym kontekście profilaktyki i lecznictwa ginekologicznego. Wyniki opisane w publikacji mogą przyczynić się do wypracowania bardziej skutecznych metod realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy, zwłaszcza wśród kobiet z grup ryzyka. Efektem dostosowania prowadzonych działań profilaktycznych powinna być zwiększona ilość realizowanych badań przesiewowych, a następnie spadek poziomu umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy w Polsce.