Spójność społeczna na poziomie lokalnym - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Spójność społeczna na poziomie lokalnym

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

Tytuł: Spójność społeczna na poziomie lokalnym

Rok: 2010

Format: 14.0x20.0cm

Stron: 256

ISBN: 9788375491241

Idea spójności społecznej i działania prowadzące do jej realizacji nabrały szczególnego znaczenia dzięki UE. W jej założeniach, programach i strategiach zwłaszcza od połowy minionej dekady lat 90., zaczęto szczególnie akcentować ideę spójności społecznej i traktować ją jako jeden z najważniejszych celów Wspólnoty.
Strategię tę z czasem nazwano otwartą metodą koordynacji, a za jej główny cel uznano promowanie ",spójności społecznej, równe traktowanie mężczyzn i kobiet oraz tworzenie równych szans dla wszystkich poprzez odpowiednie, dostępne, zrównoważone finansowo, możliwe do przyjęcia i skuteczne systemy ochrony społecznej oraz programy integracji społecznej", (EAPN Polska 2009:79).

Publikacja wydana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.