Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne ALS - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne ALS

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Polska Rada Resuscytacji

Tytuł: Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne ALS Wydanie oparte na wytycznych ERC 2010

Rok: 2013,

Oprawa: miękka foliowana

Stron: 190 str

Wymiary: 210 x 295 mm

ISBN: 9788389610089

Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne - podręcznik do kursu ''Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych''

Spis treści:
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne ALS
Rozpoznawanie pacjentów w stanie zagrożenia życia
Zapobieganie wystąpieniu zatrzymania krążenia
Ostre zespoły wieńcowe (OZW)
Resuscytacja wewnątrzszpitalna
Algorytm zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych ALS
Zapewnienie drożności dróg oddechowych i wentylacja płuc
Monitorowanie czynności serca, elektrokardiografia, rozpoznawanie rytmu
Defibrylacja
Drogi podawania leków
Leki
Elektrostymulacja
Zaburzenia rytmu towarzyszące zatrzymaniu krążenia
Zatrzymanie krążenia, postępowanie w sytuacjach szczególnych
Opieka poresuscytacyjna
Etyczne aspekty resuscytacji
Wspieranie krewnych osoby resuscytowanej
Rejestracja i analiza danych dotyczących zatrzymania krążenia
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych wykonywane przez ratowników przedmedycznych