Słownik gwar Lubelszczyzny Tom 2 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Słownik gwar Lubelszczyzny Tom 2

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Słownik gwar Lubelszczyzny Tom 2

Autor: Pelcowa Halina

Rok: 2014

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 460

ISBN: 9788377845462

",Słownik gwar Lubelszczyzny",, przewidziany jako dzieło kilkutomowe o układzie tematycznym, ma wymiar regionalny o zasięgu administracyjnym, ale też geograficznym. Łączy wymogi słownika wewnątrzdialektalnego i międzydialektalnego, i grupuje słownictwo z obszaru zwanego umownie Lubelszczyzną, czyli administracyjnego województwa lubelskiego sprzed 1 czerwca 1975 roku, nieznacznie zmienionego po 1 stycznia 1999 roku. Tom drugi zawiera słownictwo z dziedziny rolnictwa.