Słownik gwar Lubelszczyzny t.1 Rolnictwo Narzędzia rolnicze, prace polowe, zbiór i obróbka zbóż - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Słownik gwar Lubelszczyzny t.1 Rolnictwo Narzędzia rolnicze, prace polowe, zbiór i obróbka zbóż

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Słownik gwar Lubelszczyzny t.1 Rolnictwo Narzędzia rolnicze, prace polowe, zbiór i obróbka zbóż

Autor: Pelcowa Halina

Rok: 2012

Stron: 426

ISBN: 9788377841808

",Słownik gwar Lubelszczyzny",, przewidziany jako dzieło kilkutomowe o układzie tematycznym, ma wymiar regionalny o zasięgu administracyjnym, ale też geograficznym. Łączy wymogi słownika wewnątrzdialektalnego i międzydialektalnego, i grupuje słownictwo z obszaru zwanego umownie Lubelszczyzną, czyli administracyjnego województwa lubelskiego sprzed 1 czerwca 1975 roku, nieznacznie zmienionego po 1 stycznia 1999 roku. Tom pierwszy zawiera słownictwo z dziedziny rolnictwa (1206 haseł), w tym nazewnictwo z zakresu narzędzi rolniczych i ich części, tradycyjnych sposobów uprawy roli i prac polowych oraz zbioru i obróbki zbóż.