Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach

Autor: Madalińska-Michalak Joanna

Rok: 2012

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 528

ISBN: 9788375257427

Autorka książki podjęła bardzo ważny, bardzo aktualny, istotny teoretycznie i mający olbrzymie znaczenie praktyczne temat. Zauważalny brak zwartych opracowań teoretycznych oraz badań empirycznych dotyczących skutecznego przywództwa w szkołach na obszarach defaworyzowanych stawia badacza wobec poważnych wyzwań, z którymi Autorka, jako doświadczona badaczka, posiadająca bogatą i zasługującą na uznanie biografię naukową, doskonale, wręcz mistrzowsko, sobie poradziła. (...) Przedłożoną do recenzji pracę należy uznać za niezwykle wartościowe, oryginalne dzieło, które zasługuje na wysokie wyróżnienie. Książka w sposób znaczący wypełnia istniejącą lukę w piśmiennictwie pedagogicznym i stanowi istotny przyczynek do dalszych poszukiwań w tym obszarze problemowym.

Z recenzji wydawniczej Profesora Stefana Michała Kwiatkowskiego

Kompetentna, inspirująca i nowatorska praca uczy i znakomitego rzemiosła badacza, i drogi ku byciu Mistrzem. (...) „Stawanie się skutecznym przywódcą", /rozdz. V/. Rekonstrukcja tego procesu, upór, by uchwycić ową procesualność, to prawdziwa miara ambitnego przedsięwzięcia badacza - uczonego! Robota w każdym sensie profesorska, wykonana znakomicie, czytać „równocześnie", owe indywidualne biografie i prowadzić ich porównywanie, uchwycić podobieństwa i różnice, odnieść je do różnych podejść teoretycznych, to wielka trudność i sztuka jednocześnie. (...) Ocena końcowa pracy jest jednoznacznie pozytywna zarówno w wymiarze poznawczym, jak i kreatywnego wkładu wiązania studiów teoretycznych z tak potrzebnymi badaniami empirycznymi. Jest też potrzebnym i pedagogice, i edukacji dowartościowaniem ludzi trudu i czynu – dyrektorów! Oceniam całość bardzo wysoko, gratuluję Pani prof. J. M. Michalak inspirującego nas warsztatu i widzenia problemów, które pedagogika raczej pozostawiała... dyrektorom szkół!?

Z recenzji wydawniczej Profesora Ryszarda Macieja Łukaszewicza