Siła współpracy - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Siła współpracy

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Nomos

Tytuł: Siła współpracy

Autor: Karwacka Marta

Rok: 2016

Format: 15.5x23.5cm

Stron: 310

ISBN: 9788376883663

Praca ze względu na zakres tematyczny i przyjętą konwencję prezentacji problemów wyróżnia się i prezentuje bardzo korzystnie na tle dotychczas wydanych publikacji z tego zakresu na rynku polskim. Jest to – moim zdaniem – pierwsze w polskim piśmiennictwie naukowym tak kompleksowe i pogłębione naukowo ujęcie skomplikowanej i wysoce interdyscyplinarnej problematyki dotyczącej koncepcji społecznej odpowiedzialności w odniesieniu do ważnej grupy interesariuszy zewnętrznych podmiotów gospodarczych – do organizacji pozarządowych.

prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys

Autorka nie tylko zręcznie porusza się wśród omawianych kwestii, sprawnie łącząc ze sobą zagadnienia bardzo różnorodne, ale jeszcze czyni to w sposób atrakcyjny stylistycznie, budzący zainteresowanie czytelnika. Przeprowadzony w pracy wywód dowodzi jej elokwencji i erudycji, w tym umiejętności posługiwania się różnymi perspektywami spojrzenia na omawiane problemy.

dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK