Rzeczywistość (nie)edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Rzeczywistość (nie)edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM

Tytuł: Rzeczywistość (nie)edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Kopeć Danuta

Wydanie: 1

Rok: 2013

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 366

ISBN: 9788323225225

Przedmiotem tej pracy są problemy badawcze dotyczące rzeczywistości edukacyjnej osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, której podstawy prawne dało powyższe rozporządzenie. Autorka do aparatu pojęciowego swojego projektu badawczego celowo wprowadziła pojęcie rzeczywistości (nie)edukacyjnej świadoma kontrowersji, które może implikować. Oddaje ono jednak w całej swojej pełni niejednoznaczność rozumienia statusu osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w polskim systemie edukacji warunkowaną rozporządzeniem ministerialnym (Dz. U.1997, nr 14, poz. 76), która znajduje swoje odzwierciedlenie w indywidualnych biografiach osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
I tak, w myśl ministerialnego rozporządzenia, osoba z głęboką niepełnosprawnością intelektualną jest objęta obowiązkiem szkolnym, o którym można powiedzieć, że jest warunkiem sine qua non rzeczywistości edukacyjnej, ale na podstawie powyższego dokumentu nie jest uczniem, tylko uczestnikiem zajęć rewalidacyjno--wychowawczych, w rezultacie czego nie przysługują jej prawa ucznia2 – o jej rzeczywistości można zatem powiedzieć, że jest nieedukacyjna (por. Dz. U. 1997, nr 14, poz. 76, apel nauczycieli o równe prawa dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, 2011)3. Należy jednocześnie pamiętać, że między rzeczywistością edukacyjną a nieedukacyjną zachodzi proces wzajemnego przenikania i nakładania
się na siebie, zatem czasami trudno zobaczyć je oddzielnie. W swoje pracy autorska stara się przedstawić obie rzeczywistości.