Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Difin

Tytuł: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego

Rok: 2010

Format: 16.0x23.0cm

Stron: 296

ISBN: 9771899871736

Praca stanowi zbiór opracowań naukowych wielu autorów i mieści się w nurcie badawczym psychologii rodziny. Czytelnik ma rzadką okazję zapoznania się z wieloma złożonymi problemami życia rodzinnego, rozpatrywanymi w kontekście psychologii rozwoju i wychowania, a opartymi na rzetelnie przeprowadzonych badaniach naukowych. Zaletą książki jest przedstawienie problemów bardzo ważnych ze społecznego punktu widzenia, a dotyczących nowego spojrzenia, między innymi, na takie kwestie jak: rola dziadków w kształtowaniu się tożsamości wnuków, wpływ mediów na jakość życia rodzinnego, specyfika funkcjonowania młodzieży w rodzinach o zróżnicowanej strukturze, wpływ relacji rodzinnych na jakość życia członków systemu rodzinnego, postawy wobec rodzicielstwa, problemy adopcji, funkcjonowanie młodzieży w subkulturze EMO, strategie stosowane przez rodziców w sytuacjach wychowawczo trudnych.