Rozwój symbolizacji Wybrane perspektywy psychoanalityczne - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Rozwój symbolizacji Wybrane perspektywy psychoanalityczne

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tytuł: Rozwój symbolizacji Wybrane perspektywy psychoanalityczne

Autor: Szpak Marta

Wydanie: 1

Rok: 2014

Format: 15.5x23.5cm

Stron: 162

ISBN: 9788323338161

Jednym z podstawowych fenomenów psychicznego funkcjonowania jest zdolność do myślenia oraz nadawania znaczeń zachowaniom i doświadczeniom emocjonalnym. W psychologii – w zależności od przyjmowanej perspektywy badawczej – zjawisko to określa się różnymi terminami, między innymi: „symbolizacja”, „mentalizowanie”, „funkcjonowanie refleksyjne”, „teoria umysłu” czy „poznanie społeczne”. Każde z tych pojęć ma specyficzny zakres znaczeniowy i kładzie akcent na nieco inne aspekty badanego zjawiska. Jednocześnie wszystkie te terminy opisują procesy psychiczne, które pozwalają rozumieć zachowanie jako pochodną stanów wewnętrznych, a tym samym warunkują właściwą regulację emocjonalną i komunikację.
Z Wprowadzenia

Niniejsza monografia traktuje o rozwoju symbolizacji w taki sposób, w jaki ujmują ten proces wybrane teorie psychoanalityczne. Uwzględniono w niej opracowania, które albo są pracami klasycznymi, albo wpisują się w dziedzinę współczesnej psychoanalizy prowadzącej dialog z psychologią poznawczą i neurobiologią. Z założenia publikacja ma więc charakter „pomostowy” – stara się nie tylko przybliżać perspektywy psychoanalityczne, ale także pokazywać możliwe punkty wspólne z ujęciami akademickimi.