Rozwój obszarów wiejskich w Polsce po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych elit - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Rozwój obszarów wiejskich w Polsce po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych elit

  • Dostępność: Produkt dostępny
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tytuł: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych elit

Autor: Nowak Piotr

Wydanie: 1

Rok: 2012

Format: 16.5x23.5cm

Stron: 178

ISBN: 9788323334675

Niniejsza książka to obecnie jedna z nielicznych analiz socjologicznych o ogólnokrajowym charakterze. (...) Największą zaletą pracy jest sięgnięcie do „głębi” opisanej problematyki i wyeksponowanie oprócz pozytywnych cech integracji także problemów z nią związanych, dotyczących w szczególności mniejszych gmin i drobniejszych producentów rolnych (...). Piotr Nowak nie stara się tworzyć nowych pojęć, natomiast wykorzystuje już istniejące i w miarę upowszechnione, chociaż często kontrowersyjne terminy na potrzeby własnego opracowania. To nadaje wspomnianym pojęciom głębszy sens niż wiele ogólnych definicji. Możemy więc w tym tekście znaleźć takie pojęcia, jak: rozwój zrównoważony, wielofunkcyjny, globalizacja, zawirowania rozwoju wsi w drugiej połowie XX wieku, deruralizacja, dezagraryzacja, depezantyzacja itp. Tutaj bez wątpienia należy dopatrywać się znacznych wartości recenzowanej pracy.
Z recenzji prof. dra hab. Lucjana Kocika