Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Impuls

Tytuł: Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych

Autor: Grabarczyk Czesław

Wydanie: 1

Rok: 2012

Format: 16.0x23.5cm

Stron: 404

ISBN: 9788378500476

Głównym przedmiotem książki jest opis procesu zdobywania odpowiednich kwalifikacji i kompetencji naukowych związanych z uzyskiwaniem stopni i tytułów naukowych: doktora, doktora habilitowanego i profesora. W związku z tym podkreślono kluczową rolę nauczyciela pracy naukowej i wychowawcy naukowców oraz nieocenione znaczenie specjalistycznych seminariów naukowych, warunkujących prawidłowy przebieg omawianych procesów.
Omówiono także cele i warunki uzyskiwania stopni i tytułów naukowych, układy ról osób biorących w tym udział, wybrane zagadnienia naukoznawstwa i metod nauk technicznych oraz zasady publikowania uzyskanych wyników prac naukowych.
Książka adresowana jest do doktorantów, habilitantów i doktorów habilitowanych przygotowujących się do uzyskiwania kwalifikacji koniecznych do pełnienia funkcji profesora jako nauczyciela i wychowawcy przyszłych naukowców.