Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wolters Kluwer

Tytuł: Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole

Rok: 2010

Format: 16.5x24.0cm

Stron: 232

ISBN: 9788326400971

",Recenzowaną pozycję pojmuję jako fundamentalną dla procesu budowania profesjonalnej tożsamości psychologa szkolnego. Proces ten sytuują Autorki w rozległym kontekście teoretycznym, który wyznacza ramy dla wyzwań, przed jakimi staje psycholog szkolny oraz określa niezbędne kompetencje i umiejętności, dzięki którym może on sprostać tym wyzwaniom. Odnosi się także do płaszczyzn, możliwości i - niestety - ograniczeń współpracy z instytucjami pozaszkolnymi (...).

Przewiduję, że książka znajdzie licznych odbiorców zarówno w gronie akademickim, jak i wśród psychologów szkolnych. Ma wielkie szanse stać się dla zainteresowanych źródłem inspiracji ",środowiskowotwórczych",, dostarczycielem heurystyk postępowania zawodowego.",

dr hab. Dorota Turska, prof. nadzw.
Instytut Psychologii UMCS