Rola czynników zakaźnych w zaburzeniach psychicznych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Rola czynników zakaźnych w zaburzeniach psychicznych

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Cena: 37,99 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Rola czynników zakaźnych w zaburzeniach psychicznych

  Autor: Filipa Rybakowskiego

  Rok wydania: 2004

  ISBN: 83-86826-06-1

  Etiopatogeneza chorób przewlekłych, w tym większości zaburzeń psychicznych, pozostaje nieznana. Podkreśla się znaczenie interakcji predysponujących czynników genetycznych z niekorzystnymi wpływami środowiskowymi, choć dopiero od niedawna w obrębie tych ostatnich dostrzega się możliwość szkodliwego oddziaływania mikroorganizmów. Książka ta została pomyślana jako przegląd interesujących obszarów badań nad rolą czynników zakaźnych powodujących zaburzenia neurobehawioralne. Przedstawiono, w jaki sposób mikroorganizmy mogą bezpośrednio powodować objawy psychopatologiczne, tak jak dzieje się to w AIDS czy w boreliozie z Lyme, a także uruchamiać procesy autoimmunologiczne prowadzące do wystąpienia objawów, jak w przypadku PANDAS. Z pewnością niektóre czynniki zakaźne mogące wywoływać zaburzenia psychiczne zostaną dopiero opisane, jak stało się to niedawno w przypadku prionów i nowego wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba. Problem związków pomiędzy zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego a zaburzeniami psychicznymi budzi wiele kontrowersji, które dobrze obrazuje daleka od ostatecznego rozwiązania historia badań nad rolą wirusa choroby Borna w etiopatogenezie zaburzeń psychotycznych. Wydaje się, iż obecnie znaczenie zakażeń zostało dobrze udokumentowane w patogenezie schizofrenii, choć wątpliwości budzi nadal etiologiczna specyficzność poszczególnych infekcji oraz znaczenie okresu ich wystąpienia. 
  Mam nadzieję, że powyższa monografia pozwoli przybliżyć psychiatrom i zainteresowanym lekarzom innych specjalności zgromadzone dane i problemy badawcze dotyczące znaczenia zakażeń dla etiopatogenezy zaburzeń psychicznych.