✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Rodzina. Zdrowie. Choroba Zofia Barbara Kawczyńska-Butrym CZELEJ
img
img

Rodzina. Zdrowie. Choroba

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 49,00 złCena: 39,69 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Rodzina. Zdrowie. Choroba

  Autor : Zofia Barbara Kawczyńska-Butrym

  Stron : 196

  ISBN : 8388063324

  Rok wydania : 2001

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Pielęgniarka rodzinna realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentami w ich miejscu zamieszkania. To ona pielęgnuje, wpaja zasady profilaktyki, uczy jak dbać o chorych i niepełnosprawnych.
  Książka ta jest poświęcona teoretycznym i praktycznym problemom pielęgniarstwa rodzinnego. Znaleźć tu można usystematyzowaną wiedzę na temat sytuacji zdrowotnej polskich rodzin, początków pielęgniarstwa środowiskowego i jego związków z rodziną, modeli współpracy z rodziną, zadań pielęgniarki, a także definicje zdrowia oraz prognozy i kierunki rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego.


  Spis treści :
  Część I. Opieka nad zdrowiem rodziny. Uwarunkowania rozwoju, koncepcje i zadania pielęgniarstwa rodzinnego
  Rozdział 1. Sytuacja zdrowotna i wzrost zadań opiekuńczych rodziny polskiej
  1.       Stan zdrowia rodziny - analiza statystyczna
  2.       Zadania opiekuńcze rodziny
  3.       Opiekuńcza rola kobiety - stereotyp
  4.       Opiekuńcza rola kobiety - warunki i realizacja
  Rozdział 2. Początki pielęgniarstwa środowiskowego - związki z rodziną
  Rozdział 3. Pielęgniarstwo rodzinne - problematyka
  1.       Omówienie głównych podręczników i prac zwartych
  2.       Szczegółowa problematyka pielęgniarstwa rodzinnego
  Rozdział 4. Modele współpracy z rodziną
  Rozdział 5. Zadania pielęgniarki. Teorie pielęgniarskie i definicje zdrowia w pielęgniarstwie rodzinnym
  1.       Koncepcja środowiskowa
  2.       Teoria potrzeb
  3.       Deficyt opieki
  4.       Radzenie sobie i stres
  5.       Koncepcje pielęgniarskie a zakres zadań pielęgniarki rodzinnej
  6.       Definicje zdrowia - zadania pielęgniarki
  7.       Aktualne problemy związane z realizacją zadań pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej
  Rozdział 6. Prognozy i kierunki rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego
  1.       Uwarunkowania zmian
  2.       Cechy charakterystyczne dla tradycyjnej roli pielęgniarki środowiskowej
  3.       Główne czynniki pośredniczące w wyznaczaniu nowych zadań
  4.       Cechy charakteryzujące nowoczesną rolę pielęgniarki
  5.       Działania warunkujące możliwość dokonania zmian
  Część II. Człowiek zdrowy i jego rodzina
  Rozdział 1. Praca w rodzinach osób zdrowych - założenia ogólne
  Rozdział 2. Zakres wiedzy o rodzinie dla potrzeb profilaktyki
  1.        Rodzaj czynników ze względu na możliwość ich modyfikacji
  Rozdział 3. Informacje o rodzinie w praktyce pielęgniarki rodzinnej
  1.       Rodzaj informacji
  2.       Rodzinne występowanie chorób
  3.       Struktura rodziny i sytuacja bytowa wśród czynników rodzinnego ryzyka
  Rozdział 4. Promocja zdrowia w zadaniach pielęgniarki rodzinnej
  1.       Praca z człowiekiem zdrowym – ukierunkowanie na promocję zdrowia
  2.       Promocja zdrowia osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych
  Część III. Człowiek chory i jego rodzina
  Rozdział 1. Rodzina w sytuacji choroby
  1.       Rodzina - człowiek chory
  2.       Typy relacji opiekuńczych w rodzinie
  3.       Brak opieki i przyczyny braku opieki
  4.       Wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjna rodziny
  5.       Informacje dotyczące poszczególnych członków rodziny
  6.       Zmiany w rodzinie jako konsekwencje choroby
  Rozdział 2. Praca z rodziną - zastosowanie procesu pielęgnowania
  1.       Proces pielęgnowania
  2.       Środowiskowa metoda pracy z rodziną
  Rozdział 3. Człowiek w starszym wieku. Podstawowe aspekty pomocy w środowisku zamieszkania
  1.       Problemy opieki nad seniorami
  2.       Dwie orientacje w analizie problemów ludzi starszych
  3.       Problemy związane z realizacją codziennych czynności
  4.       Zakres i charakter pomocy rodzinie
  Rozdział 4. Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym
  1.       Ogólna problematyka standardów w pielęgniarstwie
  2.       Określanie standardów pielęgnowania
  3.       Standardy a zadania pielęgniarki rodzinnej
  Część IV. Przykłady praktycznych rozwiązań w opiece nad zdrowiem rodziny
  Rozdział 1. Zdrowie rodziny - pojęcie i kontekst
  Rozdział 2. Rodziny osób zdrowych
  Rozdział 3. Rodziny osób chorych
  1.       Zadania w kontekście cech strukturalnych rodziny
  2.       Zadania w kontekście rodzaju choroby
  3.       Współudział w ocenie zaistniałej sytuacji
  Rozdział 4. Praca w rodzinach osób przewlekle chorych
  1.       Praca w rodzinach osób chorych na padaczkę
  2.       Praca w rodzinach osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
  3.       Praca w rodzinach osób chorych na stwardnienie rozsiane
  Aneksy
  Spis tabel
  Spis schematów
  Bibliografia