✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Rodzina. Zdrowie. Choroba Zofia Barbara Kawczyńska-Butrym CZELEJ
img
img

Rodzina. Zdrowie. Choroba

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Rodzina. Zdrowie. Choroba

Autor : Zofia Barbara Kawczyńska-Butrym

Stron : 196

ISBN : 8388063324

Rok wydania : 2001

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Pielęgniarka rodzinna realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentami w ich miejscu zamieszkania. To ona pielęgnuje, wpaja zasady profilaktyki, uczy jak dbać o chorych i niepełnosprawnych.
Książka ta jest poświęcona teoretycznym i praktycznym problemom pielęgniarstwa rodzinnego. Znaleźć tu można usystematyzowaną wiedzę na temat sytuacji zdrowotnej polskich rodzin, początków pielęgniarstwa środowiskowego i jego związków z rodziną, modeli współpracy z rodziną, zadań pielęgniarki, a także definicje zdrowia oraz prognozy i kierunki rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego.


Spis treści :
Część I. Opieka nad zdrowiem rodziny. Uwarunkowania rozwoju, koncepcje i zadania pielęgniarstwa rodzinnego
Rozdział 1. Sytuacja zdrowotna i wzrost zadań opiekuńczych rodziny polskiej
1.       Stan zdrowia rodziny - analiza statystyczna
2.       Zadania opiekuńcze rodziny
3.       Opiekuńcza rola kobiety - stereotyp
4.       Opiekuńcza rola kobiety - warunki i realizacja
Rozdział 2. Początki pielęgniarstwa środowiskowego - związki z rodziną
Rozdział 3. Pielęgniarstwo rodzinne - problematyka
1.       Omówienie głównych podręczników i prac zwartych
2.       Szczegółowa problematyka pielęgniarstwa rodzinnego
Rozdział 4. Modele współpracy z rodziną
Rozdział 5. Zadania pielęgniarki. Teorie pielęgniarskie i definicje zdrowia w pielęgniarstwie rodzinnym
1.       Koncepcja środowiskowa
2.       Teoria potrzeb
3.       Deficyt opieki
4.       Radzenie sobie i stres
5.       Koncepcje pielęgniarskie a zakres zadań pielęgniarki rodzinnej
6.       Definicje zdrowia - zadania pielęgniarki
7.       Aktualne problemy związane z realizacją zadań pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej
Rozdział 6. Prognozy i kierunki rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego
1.       Uwarunkowania zmian
2.       Cechy charakterystyczne dla tradycyjnej roli pielęgniarki środowiskowej
3.       Główne czynniki pośredniczące w wyznaczaniu nowych zadań
4.       Cechy charakteryzujące nowoczesną rolę pielęgniarki
5.       Działania warunkujące możliwość dokonania zmian
Część II. Człowiek zdrowy i jego rodzina
Rozdział 1. Praca w rodzinach osób zdrowych - założenia ogólne
Rozdział 2. Zakres wiedzy o rodzinie dla potrzeb profilaktyki
1.        Rodzaj czynników ze względu na możliwość ich modyfikacji
Rozdział 3. Informacje o rodzinie w praktyce pielęgniarki rodzinnej
1.       Rodzaj informacji
2.       Rodzinne występowanie chorób
3.       Struktura rodziny i sytuacja bytowa wśród czynników rodzinnego ryzyka
Rozdział 4. Promocja zdrowia w zadaniach pielęgniarki rodzinnej
1.       Praca z człowiekiem zdrowym – ukierunkowanie na promocję zdrowia
2.       Promocja zdrowia osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych
Część III. Człowiek chory i jego rodzina
Rozdział 1. Rodzina w sytuacji choroby
1.       Rodzina - człowiek chory
2.       Typy relacji opiekuńczych w rodzinie
3.       Brak opieki i przyczyny braku opieki
4.       Wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjna rodziny
5.       Informacje dotyczące poszczególnych członków rodziny
6.       Zmiany w rodzinie jako konsekwencje choroby
Rozdział 2. Praca z rodziną - zastosowanie procesu pielęgnowania
1.       Proces pielęgnowania
2.       Środowiskowa metoda pracy z rodziną
Rozdział 3. Człowiek w starszym wieku. Podstawowe aspekty pomocy w środowisku zamieszkania
1.       Problemy opieki nad seniorami
2.       Dwie orientacje w analizie problemów ludzi starszych
3.       Problemy związane z realizacją codziennych czynności
4.       Zakres i charakter pomocy rodzinie
Rozdział 4. Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym
1.       Ogólna problematyka standardów w pielęgniarstwie
2.       Określanie standardów pielęgnowania
3.       Standardy a zadania pielęgniarki rodzinnej
Część IV. Przykłady praktycznych rozwiązań w opiece nad zdrowiem rodziny
Rozdział 1. Zdrowie rodziny - pojęcie i kontekst
Rozdział 2. Rodziny osób zdrowych
Rozdział 3. Rodziny osób chorych
1.       Zadania w kontekście cech strukturalnych rodziny
2.       Zadania w kontekście rodzaju choroby
3.       Współudział w ocenie zaistniałej sytuacji
Rozdział 4. Praca w rodzinach osób przewlekle chorych
1.       Praca w rodzinach osób chorych na padaczkę
2.       Praca w rodzinach osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
3.       Praca w rodzinach osób chorych na stwardnienie rozsiane
Aneksy
Spis tabel
Spis schematów
Bibliografia