✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Reumatologia kliniczna. T. 1-2 Irena Teresa Zimmermann-Górska Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Reumatologia kliniczna. T. 1-2

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Reumatologia kliniczna. T. 1-2

Redaktor : Irena Teresa Zimmermann-Górska

Stron : 1150

ISBN : 9788320039795

Rok wydania : 2009

Wydanie : 1

Oprawa : twarda

Format : A4

Jest to podręcznik z dziedziny reumatologii klinicznej. Tekst podzielono na sześć części. Oprócz rozdziałów poświęconych poszczególnym działom reumatologii klinicznej podręcznik zawiera słownik rzadkich chorób reumatycznych, które nie zostały omówione w tekście.
Bogaty materiał ilustracyjny stanowi ważne uzupełnienie dydaktyczne przekazanych treści i pomaga w lepszym przyswojeniu materiału.
Podręcznik jest przeznaczony dla reumatologów, internistów i lekarzy rodzinnych, a także studentów AM.

Spis treści :
1. Historia reumatologii 
1.1. Historyczna ewolucja pojęcia ?reumatyzm? 

1.2. Źródła wiedzy historycznej o chorobach reumatycznych  
1.2.1. Paleopatologia 
1.2.2. Sztuka 
1.2.3. Literatura 
1.3. Historia chorób reumatycznych  
1.3.1. Reumatoidalne zapalenie stawów 
1.3.2. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów 
1.3.3. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 
1.3.4. Łuszczycowe zapalenie stawów 
1.3.5. Zespół Reitera 
1.3.6. Toczeń rumieniowaty układowy
1.3.7. Twardzina (scleroderma
1.3.8. Zespół suchości 
1.3.9. Mieszana choroba tkanki łącznej 
1.3.10. Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe 
1.3.11. Dna moczanowa .
1.3.12. Zapalenia naczyń 
1.3.13. Neuropatyczne choroby stawów (stawy Charcota) 
1.3.14. Alkaptonuria i ochronoza  
1.3.15. Nawracające zapalenie chrząstek 
1.3.16. Zespół antyfosfolipidowy 
 
2. Genetyka w reumatologii
2.1. Wprowadzenie  
2.2. Udział czynników genetycznych w patologii człowieka ? uwagi ogólne  
2.3. Genom człowieka  
2.3.1. Chromosomy człowieka 
2.3.2. DNA i RNA
2.3.3. Genom jądrowy człowieka 
2.3.4. Geny człowieka 
2.3.5. Kod genetyczny 
2.3.6. Polimorfizm DNA 
2.4. Zmiany materiału genetycznego w chorobach genetycznych. Rodzaje chorób uwarunkowanych genetycznie  
2.4.1. Aberracje chromosomowe 
2.4.2. Choroby uwarunkowane jednogenowo 
2.4.3. Choroby uwarunkowane wieloczynnikowo 
2.5. Diagnostyka chorób uwarunkowanych genetycznie  
2.5.1. Diagnostyka cytogenetyczna 
2.5.2. Diagnostyka molekularna 
2.6. Poradnictwo genetyczne  
2.6.1. Etapy konsultacji genetycznej 
2.7. Podsumowanie  
 
3. Biochemia i fizjologia tkanki łącznej
3.1. Wprowadzenie  
3.2. Fibroblasty  
3.3. Alitofibrocyty  
3.4. Miofibroblasty  
3.5. Makrofagi  
3.5.1. Aktywacja makrofagów 
3.6. Chondrocyty  
3.7. Budowa substancji pozakomórkowej  
3.7.1. Włókna kolagenowe (klejorodne) 
3.7.2. Nadrodzina kolagenu 
3.7.3. Właściwości antygenowe kolagenu 
3.8. Włókna siateczkowe (włókna retikulinowe, włókna srebrochłonne
3.9. Włókna sprężyste (elastynowe)  
3.10. Fibuliny
3.11. Glikozaminoglikany  
3.12. Proteoglikany  
3.12.1. Proteoglikany błony podstawnej 
3.12.2. Hialektany (hyalectans, lecticans) ? proteoglikany wiążące się z kwasem hialuronowym i lektynami 
3.12.3. Małe proteoglikany bogate w leucynę 
3.12.4. Proteoglikany związane z błoną komórkową 
3.12.5. Serglicyna 
3.13. Glikoproteiny substancji pozakomórkowej  
3.13.1. Fibronektyna 
3.13.2. Lamininy 
3.13.3. Nidogen (entaktyna) 
3.13.4. Trombospondyny 3?5 
3.14. Matrykiny  
3.15. Matryliny  
3.16. Białka pogranicza macierzy i komórek (matricellular proteins)  
3.16.1. Trombospondyny: 1 i 2 
3.16.2. SPARC 
3.16.3. Tenascyna-cytotaktyna 
3.16.4. Osteopontyna 
3.16.5. Witronektyna 
3.16.6. Czynnik wzrostu tkanki łącznej (CTGF) 
3.17. Metaloproteinazy (MMPs)  
3.17.1. Adamalizyny 
3.18. Płyn tkankowy  
3.19. Macierz chrząstki  
 
4. Rozwój narządów ruchu
4.1. Wprowadzenie  
4.2. Rozwój układu szkieletowego
4.3. Rozwój kręgosłupa  
4.3.1. Okres prenatalny (zarodkowy i płodowy) 
4.3.2. Okres postnatalny 
4.3.3. Krzywizny kręgosłupa 
4.3.4. Naczynia krwionośne kręgosłupa 
4.4. Rozwój żeber  
4.5. Rozwój mostka  
4.6. Rozwój czaszki  
4.7. Rozwój kończyn  
4.8. Wady rozwojowe układu kostnego  
4.9. Rozwój połączeń kości  
 
5. Anatomia i fizjologia narządów ruchu
5.1. Wprowadzenie   
5.2. Mięśnie szkieletowe  
5.3. Ścięgna  
5.4. Powięzie  
5.5. Kość  
5.5.1. Rodzaje tkanki kostnej 
5.5.2. Kościotworzenie 
5.5.3. Modelowanie kości 
5.6. Staw jako narząd  
5.6.1. Torebka stawowa 
5.6.2. Błona maziowa
5.6.3. Płyn stawowy
5.7. Chrząstka stawowa  
5.8. Więzadła  
5.9. Łąkotki  
5.10. Krążki stawowe  
5.11. Obrąbki stawowe  
5.12. Kaletki maziowe  
 
6. Zaburzenia immunologiczne w patogenezie chorób reumatycznych
6.1. Wprowadzenie  
6.2. Uwarunkowania genetyczne  
6.2.1. Główny układ zgodności tkankowej 
6.2.2. Prezentacja antygenów przez cząsteczki HLA 
6.2.3. Udział cząsteczek HLA w patogenezie chorób reumatycznych 
6.2.4. Współuczestnictwo wielu genów w tworzeniu genetycznego podłoża chorób reumatycznych 
6.3. Odporność nieswoista, czynniki infekcyjne, układ dopełniacza
6.3.1. Układ odporności wrodzonej 
6.3.2. Układ dopełniacza 
6.3.3. Receptory dla fragmentu Fc immunoglobulin (FcR) 
6.4. Komórki prezentujące antygen  
6.5. Udział czynników infekcyjnych i odporności wrodzonej w patogenezie chorób reumatycznych  
6.6. Układ odporności nabytej i mechanizmy zapewniające autotolerancję  
6.7. Limfocyty B  
6.7.1. Przeciwciała: budowa, właściwości, wytwarzanie i źródła różnorodności 
6.7.2. Dojrzewanie, aktywacja i subpopulacje limfocytów B 
6.7.3. Udział limfocytów B w patogenezie chorób reumatycznych 
6.8. Limfocyty T  
6.8.1. Receptory limfocytów T dla antygenu: budowa i źródła różnorodności 
6.8.2. Dojrzewanie, aktywacja i subpopulacje limfocytów T 
6.8.3. Udział limfocytów T w patogenezie chorób reumatycznych 
6.9. Synowiocyty i śródbłonek naczyń  
6.10. Apoptoza  
6.10.1. Przebieg, regulacja i fizjologiczne znaczenie apoptozy 
6.10.2. Zaburzenia apoptozy w chorobach reumatycznych 
6.11. Cytokiny i czynniki wzrostu  
6.11.1. Cytokiny prozapalne podtrzymujące odpowiedź komórkową 
6.11.2. Cytokiny i cząsteczki o działaniu antagonizującym cytokiny prozapalne 
6.11.3. Interferony 
6.11.4. Chemokiny 
6.12. Destrukcja stawu  
6.13. Podsumowanie  
 
7. Zapalenie w patogenezie chorób reumatycznych
7.1. Wprowadzenie  
7.2. Komórki tuczne  
7.3. Granulocyty obojętnochłonne  
7.4. Makrofagi i limfocyty  
7.5. Białka adhezyjne  
7.6. Mediatory lipidowe  
7.7. Czynnik aktywujący płytki (PAF)  
7.8. Cytokiny  
7.9. Dopełniacz  
7.10. Kininy  
7.11. Proteazy  
7.12. Regulacja odpowiedzi zapalnej  
 
8. Ból w chorobach reumatycznych
8.1. Wprowadzenie  
8.2. Ból jako informacja w systemie obrony życia  
8.3. Neurofizjologia bólu  
8.3.1. Ból jako składowa odpowiedzi na uszkodzenie i odpowiedź zapalną
8.3.2. Czuciowe unerwienie stawów 
8.3.3. Drogi przewodzenia bodźców bólowych 
8.3.4. Ośrodkowa kontrola czucia bólu 
8.4. Leczenie bólu  
8.4.1. Ocena natężenia bólu 
8.4.2. Drabina analgetyczna 
8.4.3. Niesteroidowe leki przeciwzapalne 
8.4.4. Glikokortykosteroidy 
8.4.5. Metotreksat 
8.4.6. Kapsaicyna 
8.4.7. Opioidy 
 
9. Badanie podmiotowe i przedmiotowe
9.1. Badanie podmiotowe  
9.1.1. Uwagi ogólne 
9.1.2. Objawy poprzedzające wystąpienie choroby i czynniki, które mogły zapoczątkować stan chorobowy 
9.1.3. Początek i przebieg choroby 
9.1.4. Dolegliwości ze strony układu ruchu . 
9.1.5. Dolegliwości dotyczące innych układów i narządów 
9.1.6. Choroby przebyte 
9.1.7. Wywiad rodzinny 
9.1.8. Wywiad dotyczący wydolności czynnościowej i warunków socjalnych 
9.2. Badanie przedmiotowe  
9.2.1. Badanie przedmiotowe ogólne i szczegółowe (bez układu ruchu) 
9.2.2. Badanie przedmiotowe układu ruchu 
 
10. Badania laboratoryjne
10.1. Badania laboratoryjne określające proces zapalny ?
10.1.1. Szybkość opadania krwinek czerwonych ? odczyn Biernackiego (OB) (erythrocyte sedimentation rate ? ESR) 
10.1.2. Białko C-reaktywne (C-reactive protein ? CRP) 
10.2. Badania serologiczne  
10.2.1. Czynnik reumatoidalny (rheumatoid factor ? RF)
10.2.2. Przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA (anti double stranded-DNA antibodies ? ds-DNA)
10 ...