Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wolters Kluwer

Tytuł: Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Autor: Klich Jacek

Rok: 2013

Format: 14.5x20.5cm

Stron: 452

ISBN: 9788326441776

Prezentowana publikacja dostarcza użytecznych wskazówek i narzędzi niezbędnych w procesie przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej.

W opracowaniu ukazano zakres i dynamikę zmian w sektorach ochrony zdrowia w ujęciu globalnym. Na podstawie wybranych międzynarodowych doświadczeń omówiono narzędzia rekomendowane we wprowadzaniu mechanizmów rynkowych do systemów ochrony zdrowia oraz w korporatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. W pracy przedstawiono model zmiany organizacyjnej autorstwa Burke'a i Litwina, który może być zastosowany w procesie przekształceń spzoz. Opisano również podstawowe zasady kreowania szpitala XXI wieku, czyli organizacji zdolnej do rozwoju w coraz bardziej konkurencyjnym i dynamicznym otoczeniu.