Restrukturyzacja przedsiębiorstw w warunkach destabilizacji otoczenia na przykładzie branży hutnicze - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w warunkach destabilizacji otoczenia na przykładzie branży hutnicze

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Difin

Tytuł: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w warunkach destabilizacji otoczenia na przykładzie branży hutnicze

Autor: Gajdzik Bożena

Rok: 2012

Format: 15.5x23.0cm

Stron: 229

ISBN: 9788376416922

Książka jest efektem wieloletnich badań i doświadczeń autorki, prowadzonych przede wszystkim w przedsiębiorstwach hutniczych. Książka przedstawia kompleksowo zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstw hutniczych na polskim rynku stali. Zagadnienia restrukturyzacji uporządkowano, począwszy od restrukturyzacji naprawczej realizowanej w latach 90. XX wieku, po restrukturyzację rozwojową i zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie gospodarczym po 2008 roku. Obserwuje się coraz większy zakres powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami a ich otoczeniem. Zmiany, które pojawiły się w otoczeniu przedsiębiorstw po transformacji systemowej wymusiły na przedsiębiorstwach realizację działań restrukturyzacyjnych. Publikacja obejmuje zagadnienia dotyczące podstawowych obszarów zmian zachodzących w przedsiębiorstwach po 1989 roku, aż do 2010 roku. Uwzględniono w sposób kompleksowy zagadnienia restrukturyzacji w zakresie:

-restrukturyzacji naprawczej,
-restrukturyzacji rozwojowej,
-restrukturyzacji adaptacyjnej.

Prowadzone rozważania teoretyczne wzbogacono przykładami zmian, jakie zaszły w krajowym sektorze hutniczym w ostatnim dwudziestoleciu.