Religijność osób z niepełnosprawnością wzrokową - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Religijność osób z niepełnosprawnością wzrokową

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Religijność osób z niepełnosprawnością wzrokową

Autor: Szabała Beata

Rok: 2018

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 410

ISBN: 9788322790373

Monografia uzupełnia zauważalny na rynku wydawniczym brak zwartego, kompletnego opracowania poruszającego problematykę religijności osób z niepełnosprawnością wzrokową, łączącego aspekty teoretyczne z wynikami badań empirycznych oraz implikacjami płynącymi z badań. Wyniki eksploracji ujawniają strukturę zależności pomiędzy religijnością a funkcjonowaniem psychospołecznym badanych osób. Mogą one okazać się przydatne w praktyce rehabilitacyjnej z osobami znajdującymi się w sytuacji trudnej z powodu braku bądź ograniczenia możliwości wzrokowych. Walorem pracy jest połączenie teorii z zakresu pedagogiki specjalnej, w szczególności tyflopedagogiki, z teorią z zakresu psychologii, a zwłaszcza psychologii religii. Książka, ze względu na jej interdyscyplinarną treść, ma szeroki zakres odbiorców. (Z recenzji prof. zw. dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz)