Ratownik medyczny - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Ratownik medyczny

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Górnicki Wydawnictwo Medyczne

Tytuł: Ratownik medyczny

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Juliusza Jakubaszki

Wydanie: Wydanie II poprawione

ISBN: 83-914882-2-5

Format: 210 x 295 mm

Ilość stron: 157 str.

Oprawa: miękka foliowana

Publikacja Ratownik medyczny jest pierwszym na naszym rynku podręcznikiem z tej dziedziny przygotowanym przez polskich autorów - specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej.

Została opracowana pod kątem organizacji i zakresu działania służb ratowniczych w Polsce.

Omawiane zagadnienia to:
Organizacja medycyny ratunkowej w Polsce.
Psychologia w pracy ratownika medycznego.
Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej.
Prawidłowe unoszenie i przenoszenie poszkodowanych.
Kinetyka urazów.
Drogi oddechowe: udrażnianie, sztuczne oddychanie, tracheotomia, ciała obce.
Układ krążenia: podstawy anatomii i fizjologii, resuscytacja dorosłych i dzieci.
Krwotok, wstrząs, uszkodzenia tkanek miękkich i narządów wewnętrznych.
Budowa układu ruchu. Mechanizm uszkodzeń. Uszkodzenia układu kostno-stawowego i mięśniowego, urazy kręgosłupa, urazy o.u.n. Unieruchamianie w zwichnięciach i złamaniach.
Stany nagłe neurologiczne (zaburzenia świadomości, napady drgawkowe).
Urazy spowodowane czynnikami fizycznymi: tonięcie i utonięcie, hipertermia, hipotermia, oparzenia, porażenia prądem.
Ostre zatrucia.
Stany nagłe w ginekologii i położnictwie: anatomia i fizjologia, poród, zaopatrzenie noworodka.
Stany nagłe w pediatrii: anatomia i fizjologia, resuscytacja dzieci, urazy głowy, klatki piersiowej, narządów jamy brzusznej, układu ruchu.
Stany nagłe w psychiatrii.
Organizacja ośrodków medycyny ratunkowej: powiadamianie ośrodka ratowniczego, transport karetką, transport lotniczy. Technika, zasady bezpieczeństwa w wypadkach komunikacyjnych ( wydobywanie rannych z pojazdów komunikacyjnych), zagrożenie transportowanymi materiałami niebezpiecznymi.
Bioterroryzm  

Odbiorcy: ratownicy medyczni, studenci, średni personel medyczny