Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: ELAMED

Tytuł: Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń

Rok: 2019

Wydanie: 1

Redaktor naukowy: Arkadiusz Trzos (redaktor wydania)

Stron: 360

ISBN: 978-83-65883-10-0

Okładka: miękka

Kompleksowa i aktualna wiedza na temat istotnych zagrożeń we współczesnym świecie.

Jedyna pozycja na rynku, która problem współczesnych zagrożeń, takich jak wypadki masowe, katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, czy zdarzenia z udziałem materiałów niebezpiecznych (CBRNiE i HAZMAT), traktuje jako wyzwanie dla ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej i dziedzin z nimi współpracujących. Książka nie jest publikacją stricte naukową, choć wszystkie zagadnienia, omawiane w kolejnych rozdziałach, poparte są publikacjami naukowymi, badaniami, czy statystykami.

Celem autorów poszczególnych rozdziałów nie jest „teoretyzowanie” na temat współczesnych zagrożeń i działań ratunkowych, ale pokazanie praktycznych rozwiązań, które aktualnie doskonale sprawdzają się w innych krajach, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Trzeba bowiem uzmysłowić sobie, że medycyna katastrof, ratownictwo medyczne i specjalistyczne oraz medycyna ratunkowa są dziedzinami przyszłości, przyszłości narażonej na ogromne ryzyko ze strony współczesnych zagrożeń.

Spis treści

Sprawdź zawartość publikacji

1. Nowoczesne ratownictwo medyczne i medycyna ratunkowa: nowe zagrożenia, wyzwania i możliwości - Arkadiusz Trzos, Katarzyna Długosz 
2. System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) - Mateusz Putowski, Karol Łyziński, Arkadiusz Trzos 
3. Potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zdarzeniach masowych i sytuacjach szczególnych - Piotr Sowizdarniuk, Arkadiusz Trzos 
4. Triage w zdarzeniach masowych - Arkadiusz Trzos 
5. Logistyka ratownictwa medycznego - Arkadiusz Trzos Stanisław Napierała, Karol Łyźiński 
6. Zarządzanie działaniami ratunkowymi w zdarzeniach masowych - Arkadiusz Trzos 
7. Teleinformatyka w ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej - Arkadiusz Trzos 
8. Specyfika pacjenta pediatrycznego w zdarzeniach masowych i sytuacjach szczególnych - Katarzyna Długosz, Karol Łyziński, Arkadiusz Trzos 
9. Ratownictwo taktyczne w służbach mundurowych - Sławomir Butkiewicz 
10. Ratownictwo taktyczne w środowisku cywilnym - Piotr Kominek, Arkadiusz Trzos 
11. Zagrożenia CBRNiE/HAZMAT w praktyce ratownictwa medycznego - Arkadiusz Trzos, Karol Łyziński 
12. Rozpoznanie czynników zagrożenia w zdarzeniach CBRNiE/HAZMAT - Artur Ankowski, Iwona Nowak-Maj, Tomasz Goleniowski 
13. Specyfika działań ratunkowych w zagrożeniach biologicznych - Arkadiusz Trzos, Łukasz Krzowski 
14. Działania służb specjalistycznych w zagrożeniach biologicznych - Łukasz Krzowski, Arkadiusz Trzos 
15. Szpitalny Oddział Ratunkowy w zdarzeniu masowym - Arkadiusz Trzos 
16. Przygotowanie oddziału ratunkowego na zagrożenia CBRNiE/HAZMAT - Arkadiusz Trzos 
17. Wsparcie psychologiczne – budowanie odporności i pomoc psychologiczna po zdarzeniach masowych - Małgorzata Wypych 
18. Kierunki rozwoju ratownictwa medycznego w obliczu współczesnych zagrożeń - Karol Łyziński, Katarzyna Długosz, Arkadiusz Trzos 
19. Współczesne zagrożenia jako wyzwanie dla edukacji - Arkadiusz Trzos, Katarzyna Długosz