✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Rak szyjki macicy Antoni Basta, Wiesława Barbara Bednarek, Marek Szymon Spaczyński, Witold Mirosław Kędzia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Rak szyjki macicy

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Rak szyjki macicy

Autor : Antoni Basta, Wiesława Barbara Bednarek,

Redaktor : Marek Szymon Spaczyński, Witold Mirosław Kędzia,

Stron : 396

ISBN : 97883200396039788320039603

Rok wydania : 2009

Wydanie : 1

Oprawa : twarda

Format : B5

Wraz z rozwojem badań naukowych lekarze dysponują coraz doskonalszymi narzędziami profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy. Jednak w Polsce umieralność kobiet na ten nowotwór nadal jest dużo większa, niż na przykład w Norwegii czy Finlandii. Rak szyjki macicy rozwija się stosunkowo powoli, a wykrycie go wystarczająco wcześnie pozwala na procesu nowotworzenia. Badania cytologiczne są bezpłatne i łatwo dostępne, ale ciągle za mało wykorzystywane w profilaktyce.
Książka zainteresuje lekarzy ginekologów, położne oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Spis treści :
1.       Epidemiologia raka szyjki macicy
Występowanie raka szyjki macicy na świecie
Występowanie raka szyjki macicy w Europie
Występowanie raka szyjki macicy w Polsce
Czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy
·         Wirus brodawczaka ludzkiego a rak
·         Wiek chorych na raka szyjki macicy
·         Rasa a rak szyjki macicy
·         Aktywność płciowa
·         Ryzyko raka szyjki macicy a warunki socjoekonomiczne
·         Palenie tytoniu
·         Doustna antykoncepcja hormonalna
·         Niski status socjoekonomiczny
·         Immunosupresja
·         Rola dietylostylbestrolu
·         Piśmiennictwo
2.       Właściwości onkogenne wirusa brodawczaka ludzkiego
Wprowadzenie
Struktura i ekspresja DNA wirusów brodawczaka
Cykl produktywny wirusa brodawczaka ludzkiego
Ekspresja genów wirusa w trakcie karcynogenezy
Wirusy brodawczaka ludzkiego a nowotwory
·         Piśmiennictwo
3.       Epidemiologia zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
·         Piśmiennictwo
4.       Choroby związane z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego
Wstęp
Wirus brodawczaka ludzkiego
·         Rak szyjki macicy
·         Rak pochwy
·         Rak sromu
·         Rak prącia
·         Choroba Bowena
·         Bowenoid papulosis
·         Rak odbytu
·         Kłykciny kończyste
·         Kłykciny olbrzymie Buschkego-Loewensteina
·         Brodawki skórne
·         Raki głowy i szyi
·         Nawracająca brodawczakowatość krtani i dróg oddechowych
·         Piśmiennictwo
5.       Profilaktyka raka szyjki macicy
·         Piśmiennictwo
6.       Skrining raka szyjki macicy w Polsce i na świecie
Wstęp
Zachorowalność i umieralność
Prewencja raka szyjki macicy
Rozpoczęcie skriningu
Zakończenie skriningu
·         Odstępy między badaniami
·         Skrining po histerektomii
Test skriningowy
Profilaktyka pierwotna - immunoprofilaktyka
Psychologiczne implikacje skriningu
Skrining w Polsce na tle państw Unii Europejskiej
·         Podsumowanie
Raport z realizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Polsce
·         Działalność szkoleniowa
·         Kontrole
·         Podsumowanie
·         Wnioski
·         Piśmiennictwo
7.       Nowe metody wykrywania środnabłonkowej neoplazji szyjki macicy
Diagnostyka molekularna obecności DNA HPV high risk
Markery progresji
Biofizyczne metody wykrywania neoplazji środnabłonkowej
·         Piśmiennictwo
8.       Rola badania cytologicznego i testu DNA HPV w dobie szczepionki antywirusowej
Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego a wynik badania cytologicznego
Wynik badania cytologicznego, infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego a szczepienia
Podsumowanie
·         Piśmiennictwo
9.       Kolposkopia w diagnostyce neoplazji środnabłonkowej (CIN) i raka szyjki macicy
Początki i rozwój diagnostyki kolposkopowej
Technika badania kolposkopowego
Podział obrazów kolposkopowych szyjki macicy
Obrazy kolposkopowe charakterystyczne dla zmian CIN o niskim stopniu zaawansowania (CIN 1 i CIN 2)
Obrazy kolposkopowe charakterystyczne dla zmian CIN o wysokim stopniu zaawansowania (CIN 3)
Obrazy kolposkopowe charakterystyczne dla raka wczesnoinwazyjnego (Ca IA) i inwazyjnego
Obrazy kolposkopowe w środnabłonkowej neoplazji nabłonka gruczołowego (CGIN) i raku gruczołowym
·         Piśmiennictwo
10.   Obrazy kolposkopowe w zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego
Cel i wskazania do badania kolposkopowego
Metodyka badań kolposkopowych
Zasady pobierania materiału do badania histologicznego
Obrazy kolposkopowe w zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego
·         Piśmiennictwo
11.   Ultrasonografia raka szyjki macicy
Ultrasonografia
Ultrasonografia dopplerowska
Ultrasonografia 3D/4D
·         Piśmiennictwo
12.   Współpraca patomorfologa i ginekologa w diagnostyce szyjki macicy
Klasyfikacja histopatologiczna nowotworów szyjki macicy opracowana przez Światową Organizację Zdrowia [2]
·         Piśmiennictwo
13.   Szczepionka Silgard skierowana przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego jako pierwotna prewencja raka szyjki macicy
Wirusy brodawczaka ludzkiego biorące udział w powstawaniu raka szyjki macicy
Szczepionka przeciwwirusowa
·         Prace nad przygotowaniem szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego
·         Historia badań nad monowalentną i czterowalentną szczepionką przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego typu 6, 11, 16 i 18
Silgard
Przeznaczenie szczepionki
·         Podsumowanie
·         Wątpliwości i pytania
·         Piśmiennictwo
14.   Szczepionka dwuwalentna Cervarix GSK
Skład szczepionki dwuwalentnej
Adiuwant AS04
Skuteczność kliniczna szczepionki dwuwalentnej
Badania kliniczne
Odporność krzyżowa szczepionki Cervarix
Immunogenność
Wskazania
Działania niepożądane
·         Podsumowanie
·         Piśmiennictwo
15.   Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku przesiewowego
badania cytologicznego
Rekomendacje Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Patologów i Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy
Wprowadzenie
Prawidłowy i nieprawidłowy wynik cytologiczny
Cele dalszej diagnostyki
Metody diagnostyczne stosowane na etapie weryfikacji nieprawidłowych wyników  cytologicznych
Rekomendowane postępowanie u kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego
Weryfikacja nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego u kobiet ciężarnych
16.   Infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego u dziewcząt
Wprowadzenie
Epidemiologia zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego u dziewcząt
Obraz kliniczny zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego u dziewcząt
Diagnostyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego u dziewcząt
Leczenie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego u dziewcząt
Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego
Skrining cytologiczny w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej
Podsumowanie...